REE GOLFKLUB

Søndag, den 7. april
Texas Scramble
Tilmelding via Golfbox

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Julehilsen fra formanden

Skrevet Onsdag, 19 December 2018 10:30 af

God jul og godt nytår fra formanden.

Tiden er inde til en kort refleksion og opsummering på golfåret, der rinder ud. 2018 gik hen og blev et meget begivenhedsrigt år for golfklubben. Jeg blev valgt som ny formand, vi supplerede bestyrelsen med yderligere dygtige folk og nye energiske suppleanter. Vi kastede os over et tiltrængt kik på klubbens strategier og planer, og kom langt med det hen over sommeren, indtil vi blev vidende om, at vi var nødt til at få etableret en ny, god og lovlig aftale med vores baneejer REE Golf A/S. Det blev så efteråret og første del af vinteren brugt til. Strategiarbejdet blev sat på pause.

Som bekendt havde vi for nylig ekstraordinær generalforsamling for at præsentere den nye aftale, inklusive de nye tilpassede vedtægter (gældende fra 1.1.2019). Ændringerne blev positivt modtaget og enstemmigt vedtaget. Referat er nu på vores hjemmeside.

I al korthed betyder den nye aftale, at vi i golfklubben nu er ’herre i eget hus’ – om end ’huset’ (= banen) er lejet. Klubben står fra 1. januar for driften og plejen af hele anlægget, inklusive vi står med det økonomiske ansvar for alle aktiviteter. Dette er muliggjort af, at klubben fra 2019 modtager indtægterne fra alle aktiviteter (bl.a. greenfee, driving range, arrangementer) plus det fulde kontingent fra vores medlemmer. Ud af disse budgetterede indtægter på i alt små 6 mio kr skal klubben så betale bane-/maskine-/anlægsleje, drive og pleje anlæg, faciliteter og betale lønninger til greenkeeperne, sekretariat og viceværttid – samt sikre omsætning via effektiv markedsføring, der også nu ligger hos klubben.

Dette er en stor forandring, og vil selvsagt betyde at bestyrelsen kommer til at bruge en (hel) del mere tid og energi end hidtil på at drive klubben, specielt i lyset af at vi så også gerne vil udvikle klubben og vores tilbud til medlemmerne fremadrettet (via strategiarbejdet, der nu genstartes og færdiggøres i foråret).

Uagtet en større indsats fra klubbens bestyrelse, vil der også blive brug for flere frivillige hænder og timer end vi aktuelt nyder godt af. Bestyrelsen håber derfor den nye situation med mere ansvar, indflydelse og spændende udfordringer for klubben (og frivillige) kan lokke nogle af Jer til at overveje at melde Jer blandt de dygtige og flittige frivillige vi allerede har.

Vi skal have styrket vores indsats på markedsføring, og hører gerne fra de af Jer, der har nogle kompetencer og lidt timer til rådighed her. Vi har allerede allieret os med den første erfarne markedsføringskapacitet fra klubben på dette område. Vi kunne også vældig godt bruge yderligere frivillige hænder til vores matchudvalg, baneudvalg, juniorudvalg mv. Meld Jer direkte til mig eller én af kollegaerne i bestyrelsen.

Husk, den bedste forudsætning for at kunne bidrage er, at man er golfer og klubmenneske, og føler man kan give nogle (få) timer i ny og næ til klubben som frivillig - udover de gange man selvfølgelig fortjent nyder golfspillet på vores dejlige bane.

Brug gerne juletiden og lavsæsonen til at overveje, om du ikke kan afse lidt frivillig tid, få en spændende indsigt i klubbens ’maskinrum’ og ikke mindst nogle nye sociale vinkler på det at være medlem i vores fine golfklub.

Jeg og bestyrelsen glæder os rigtig meget til at tage fat på en 2019 sæson, hvor meget vil være anderledes - større ansvar, ledelse, og konsekvens af vores indsats. Vi vil behøve Jeres støtte og interesse – og konstruktive kritik.

 

Med stort ønske om en god jul, et spændende og givtigt nytår – og en god golfsæson i 2019 (med nye regler).

 

December 2019

Kjeld Birch, Formand

 

Senest ændret Onsdag, 19 December 2018 12:32

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder