Slider

Indkaldelse generalforsamling

Skrevet af Fredag, 12 Juni 2020 09:06 af

Indkaldelse til ordinær (Covid-19 forsinket) generalforsamling fredag d. 10. juli 2020 kl. 16.00.

Afholdes i klubhuset, lokalet over Caféen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse. TRYK HER.

4. Forelæggelse af budget for 2020 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2021.

Fuldtid 

kr. 7.900

Flex-Hverdag 

kr. 6.100

Ungsenior 

kr. 3.700

Studerende, elev, lærling u/30 år 

kr. 2.600

Junior 12-18 

kr. 2.100

Junior u/12 

kr. 1.600

Flex-Green Value 

kr. 3.100

Flex-Greenfee  (NYT - Træningsmedlemskab med DGU-kort)

kr. 1.200

Træningsmedlemskab

kr.    800

Vintermedlemsskab 

kr. 1.800

Udenlandsmedlemskab 

kr. 3.850

Passivt medlem 

kr.    500

Sommermedlemskab 

kr. 3.400

 

5. Forslag fra bestyrelsen.
Nye medlemskategorier:
Flex-Greenfee. Træningsmedlemsskab med DGU-kort.
Kræver at man har banetilladelse/golfkørekort i forvejen. Pris kr. 1.200.

Sommermedlemskab for fuldtidsmedlemmer i andre DGU golfklubber (hjemmeklub). Kontingent kr. 3.400,00. Medlemskabet er gældende i perioden fra 01.05.2020 til 30.09.2020.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Valg af formand: Kjeld Birch er på valg, og genopstiller.
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erland Kongsdal Pedersen er på valg, og genopstiller. Casper Andreasen, vores kasserer er udtrådt af bestyrelsen. Jan Stampe, valgt suppleant, er som erstatning rykket ind i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Jan Stampe foreslås valgt som fortsættende menigt bestyrelsesmedlem. Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Jørgen Nordentoft, som siden Casper Andreasens udtræden har ageret fungerende kasserer.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. Jan stampe er nu i bestyrelsen som menigt medlem; Ole Wibom stoppede ultimo 2020 efter eget ønske. Som nye suppleanter foreslår bestyrelsen Winie Hillemann og Bent Jørgensen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Hanne Tandrup som ny revisor, og Marianne Sinding som revisorsuppleant.

10. Eventuelt herunder orientering fra greenkeeperne.

 

NB! Vigtigt: Grundet Covid-19 vil medlemmerne skulle forhåndstilmelde sig, således at lokaleindretningen kan udføres iht myndighedernes retningslinjer.

Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Ved rettidig betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation.

Der åbnes for adgang til lokalet kl. 15.30. Myndighedernes Corona retningslinjer vil blive overholdt.

Det kan oplyses at regnskab for 2019, budget for 2020, formandens beretning og alle udvalgsberetninger er lagt op på klubbens hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive gennemgået kortfattet på generalforsamlingen.

 

Helsinge d. 12.6.2020.
Bestyrelsen i REE Golfklub.

 

Kjeld Birch                          Jørgen Nordentoft                                   

Formand                             Næstformand og fungerende kasserer                        

 

Nils Rohde                          Erland Kongsdal Pedersen                      Jan Stampe

Medlem                               Medlem                                                               Medlem         

Senest ændret Fredag, 12 Juni 2020 11:10

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder