Slider

Seneste nyt

Skrevet Søndag, 11 oktober 2020 11:54 af

Nyt fra Seniorklubben

Endnu en sæson sluttede for få dage siden - den 18. i rækken.

Og nu vender vi så langsomt ryggen til et år, som ingen af os nogensinde vil glemme - året som nok bedst kan betegnes som ”annus horribilis”. En meget stor del af året har således været domineret af corona-pandemien, som her mere end et halvt år efter de første udbrud blev konstateret herhjemme, fortsat raser verden over og trækker smitte, sygdom og død efter sig. Og desværre er der endnu ikke en udløbsdato i sigte.

Denne pandemi satte derfor uundgåeligt også sit præg på golfspillet, som i begyndelsen af sæsonen medførte, at banen i Ree og i mange andre golfklubber måtte lukkes, mens en række forbud og påbud senere på sæsonen gjorde det nødvendigt at tilrettelægge de fleste af matcherne og samværet under hensyntagen hertil. Ærgerligt, men desværre nødvendigt.

Lad os håbe, at sæsonen 2021 kan afvikles på normal vis.

Medlemsantallet har gennem en længere årrække ligget stabilt i niveauet 120-125. Heldigvis har corona-situationen ikke haft en negativ indflydelse på dette tal, idet vi aktuelt er 121 medlemmer.

Selv om vi sammenlignet med 2019 har spillet tre færre matcher i år, har coronaen heller ikke haft negativ indflydelse på det gennemsnitlige deltagerantal til vores matcher, idet gennemsnittet også i år har ligget på samme høje niveau som sidste år nemlig 45 mod 46 i 2019. Ganske imponerende.

Jeg har tidligere orienteret om ”Nyt fra Seniorklubben” frem til midten af august, hvor vi afviklede vores klubmesterskaber med efterfølgende middag i restauranten. Der mangler således alene en omtale af vores 3 dages tur samt afslutningsmatch.

3 dages turen i begyndelsen af september gik i år til Sydsjælland. To af dagene spillede vi banen i Sydsjællands GK, mens vi den tredje dag spillede banen i Sorø GK. Under opholdet var vi indkvarteret på Hotel Vinhuset, der ligger centralt i Næstved. I alt deltog 39 medlemmer i den meget vellykkede tur. Jeg synes i denne sammenhæng, at det er på sin plads at rette en særlig tak til Bent Jacobsen, som stod for alt det praktiske i forbindelsen med tilrettelæggelsen af turen, og var til stede alle dagene for at sikre, at alt forløb, som det skulle på trods af, at han af helbredsmæssige grunde ikke længere er i stand til selv at deltage i spillet.

Ikke mindre end 80 af Seniorklubbens medlemmer afsluttede i mandags sæsonen 2020 med en Texas Scramble, hvor alle slog ud fra teested 47 (rød) og alle med ét ekstra slag på hvert hul uanset handicap. De foregående 5 år har tilslutningen til afslutningsmatchen ligget tilsvarende højt (76, 73, 71, 73 og 74). Skyldes det høje og stabile antal, at den efterfølgende frokost i alle de nævnte år har været ”gratis”? Jeg vælger at lade svaret blafre i vinden og ”nøjes” med at glæde mig over det store fremmøde.

Til alt held var vi begunstiget af rigtig flot vejr, ja nærmest sommervejr, som bl.a.  betød, at det var muligt at nyde en forfriskning på terrassen, inden Pia inviterede os inden for til en dejlig frokost i restauranten. På grund af forsamlingsforbuddet på max. 50 personer var det desværre nødvendigt at tage både caféen og restauranten i brug, ligesom alle måtte iføre sig mundbind, når man ikke sad ”bænket”. Det var selvfølgelig lidt bøvlet og ærgerligt, selv om det ikke var mit indtryk, at det gik ud over stemningen. Dagens vinderhold bestod af: Niels Seehusen, Stig Korsager, Leif Petersen og Alice Hansen (se foto).

Afslutningsvis vil jeg gerne på medlemmernes vegne rette en meget stor tak til ERA Biler A/S for donationen til dagens frokost. Bidraget var således - sammen med det beløb, vi havde reserveret i vores budget - tilstrækkeligt til, at vi som nævnt endnu en gang kunne undlade at opkræve egenbetaling for frokosten - og denne gang tilmed også byde på en gratis vand, øl eller vin. TAK ERA BILER. Bidraget er meget værdsat.

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer for en - trods mange udfordringer - god sæson.

Bent Hansen

Senest ændret Søndag, 11 oktober 2020 11:55

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder