Slider

Regler

Skrevet af Onsdag, 08 april 2020 08:08 af

Regelsæt for Møllesvendene gældende for 2020.

 

1. Møllesvendene spiller hver torsdag fra den 11. april til og med den 12. september, samt afslutning fredag d. 20. september.

2. Der spilles i 3 rækker. A-B-C. Man forbliver i den række, som man ved sæsonstart er tildelt.

3. Rækkeinddelingen er 3 lige store rækker:

  • A-rækken: Til og med 13,0
  • B-rækken: 13,1 til 20,5 inkl.
  • C-rækken: 20,6 og opefter

A-rækken spiller ”Maksimum score med max. 10 slag pr. hul”

B- og C-rækken spiller ”Stabelford”. 


4. En torsdag i hver måned, spilles en gunstart med efterfølgende fællesspisning, hvor præmier til den forrige måneds vindere vil blive omdelt efter middagen, omkring kl. 20.

5. Såfremt præmiemodtageren ikke er til stede ved den månedlige overrækkelse, kan præmierne modtages af et andet medlem på dagen. Bestyrelsen opbevarer ikke uafhentede præmier.

6. Da der lægges stor vægt på det sociale i Møllesvende-Golf, er det vigtigt, at ALLE prøver at blande sig med hinanden så vidt det er muligt, når der tees ud.

7. Ved årets afslutning kåres årets MØLLE-MESTER i A, B og C-rækken (gennemgående turnering).

 Der optjenes point til overstående vha. pointfordeling til de deltagende spillere i hver række hver uge.

 Der spilles i alt 23 runder, hvoraf de 14 bedste er tællende til årets samlede konkurrence,

 Den med flest point ved årets afslutning er den endelige vinder. ved pointlighed er det flest 1. pladser og dernæst flest 2. pladser. Ved forsat lighed vinder laveste handicap på afslutningsdagen.

Årets Masterscore (bedste score på hvert hul over hele sæsonen)

Masterscoren opdeles i A-B-C række. Alle runder i møllesvende-regi (blå, gul og hvid tee) er tællende.

Vinder er laveste masterscore ved afslutning. Ved ens score vinder højeste handicap på datoen for den for året først spillede runde i Møllesvendene.

Ved årets afslutning er der præmie til de 3 første i hver række, (A, B og C) samt de 3 første i hver række af Masterscore.

8. Der spilles hver uge tællende runder med handicapregulering.

9. ALLE score-kort afleveres til den på dagen indsamlende scorefører, eller i vores postkasse ved toiletterne i klubhuset senest 6 timer efter sidste Møllesvendebold er teet ud. Ved pointlighed på dagen er det spilleren med lavest handicap, der vinder.

10. Ikke korrekt udfyldt scorekort betyder diskvalifikation den pågældende dag i alle Møllesvendenes konkurrencer.
Et scorekort skal, for at være korrekt udfyldt, indeholde: Navn, medlemsnummer, korrekt handicap, bruttoscore på hvert hul samt underskrift fra markør, som er medlem af Møllesvendene, og spiller.

Vi henstiller til, at rækken du spiller i, ligeledes fremgår af scorekortet.

11. Nærmest hul på hul 18. Vil man deltage i Nærmest hul konkurrencen SKAL man påføre afstand til hulkant på sit scorekort INDEN underskrift af markør. Bolden skal være på green i første slag for at deltage i nærmest hul konkurrencen.

12. Der henstilles på det kraftigste at holde tempo og flow i spillet, samt at lukke hurtigere bolde igennem.
13. Konstateres det at et medlem bevist "snyder" vil medlemmet blive ekskluderet med øjeblikkelig virkning. Medlemmet har mulighed for genoptagelse efter 3 måneder.

14. Modtager en spiller, der er medlem af Ree Golfklub, en sanktion fra hovedklubben, følger Møllesvendene altid denne sanktion.

Det skal påpeges at et scorekort med to underskrifter, henholdsvis spiller og markør anses som bevis på at spillet er foregået efter reglerne. Så evt. uenighed skal afklares INDEN scorekortet godkendes.

Bestyrelsen SKAL kontaktes hvis enighed ikke opnås og endelig beslutning træffes at bestyrelsen.  


Reglerne er sidst revideret den 2. april 2020.

 

Senest ændret Onsdag, 08 april 2020 10:09

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder