Slider

Turneringsbetingelser

Skrevet Torsdag, 08 august 2019 18:40 af

Turneringsbetingelser for Møllepigerne

 

Turneringen løber over sæsonen, fra primo april til primo september. De enkelte datoer fastsættes af Møllepigernes bestyrelse.

Turneringen spilles over 18 huller hver tirsdag. Alle 18 huller skal være spillet for at få noteret en score.

Runder med start på hul 12 skal godkendes af turneringslederen på dagen.

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler.

Kun medlemmer af Møllepigerne kan få scores m.m. noteret.

Man behøver ikke at deltage hver tirsdag for at få registreret sin score.

På almindelige Møllepigedage skal man have en Møllepige som markør.

Dispensation herfor kan i særlige tilfælde gives af turneringslederen – forud for runden.

Der spilles til to konkurrencer: Møllepigernes pointturnering og til Masterscoren.

Pointturneringen er en akkumulering af de opnåede stableford points over sæsonen, med fratræk efter de regler, der er vedtaget på generalforsamlingen 2016;  For samtlige rækker er det de bedste 12 runder, der tæller.

Masterscoren er en løbende registrering af den laveste slagspilsscore på det enkelte hul over sæsonen.

Alle Møllepigedage spilles som tællende turnering.

Ca. 4-5 gange i løbet af sæsonen spilles gunstarter, hvor scores ikke er tællende (til handicapregulering).

Resultaterne offentliggøres hver uge på hjemmesiden.

Præmier for gunstarter uddeles på dagen.

Præmier for sæsonen uddeles ved afslutningen medio/ultimo september.

 

Helsinge 31.05.16/Møllepigernes bestyrelse

 

Senest ændret Torsdag, 08 august 2019 18:45

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder