Slider

Generalforsamling

Skrevet af Torsdag, 11 april 2019 01:07 af

Referat fra generalforsamling i Ree-Golf Bridgeklub d. 5.4.2019

Formand Benny Nicolaisen bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde på 30 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Villy Hedegaard som dirigent og Yvonne Andersen som referent.

Begge valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Klubben har 38 medlemmer, der har spillet 26 gange i sæsonen. (når vi er færdige i eftermiddag)

Hvis vi ikke havde denne hobby, kunne vi have tjent mindst kr. 400.000,- (666 gange 4 timer a 150,- sort), så vi må jo synes, det er tiden og pengene værd, og jeg synes selv, vi har haft nogle hyggelige fredag eftermiddage.

Golf -bridgeturneringen i foråret er vi midt i og efterårets golf-bridge bliver igen omkring september-oktober, og så starter bridgen igen fredag den 20. september.

Sidste år lovede bestyrelsen at drøfte, hvordan vi skulle fejre 10 års fødselsdagen. Vi er blevet enige om at vente til næste år, da den officielle start fandt sted den 30. august 2010.

Jeg skylder Elisabeth og Erik tak for deres arbejde med at udarbejde resultatlisterne for de enkelte spilledage, og Niller tak for at holde styr på økonomien.

Og så vil jeg sige Inger stor tak for den kæmpe indsats hun gør. Uden hende ville det være en helt anden klub, som skulle have en helt anden formand.

Endnu en gang stor tak til jer alle 4.

Vi har bare et enkelt stort problem:

Lis og Bent sendte mig en mail den 15. marts med en tekst, som de bad mig læse op i dag. Jeg syntes ikke, I skulle have problemet smidt uforberedt i hovedet, og sendte den derfor videre til jer alle.

Bestyrelsen er gået ind for at spille med variation i spilform, og kun et begrænset antal gange inddelt efter styrke. Dette synes jeg, Inger har levet fint op til, men det kan Lis og Bent altså ikke acceptere.

Da jeg spurgte om dette i pausen en fredag eftermiddag, fik jeg det indtryk, at flertallet ønskede denne variation, men vi havde ikke nogen afstemning om det. Det vil jeg gerne have nu.

Inddeling efter styrke nogle få gange, eller skal vi helt forbyde at inddele efter styrke ?

Indholdet i Lis og Bents mail, der var blevet rundsendt tidligere, blev debatteret.

Debatten førte til at følgende forslag kom til afstemning:

”Turneringsleder tilrettelægger hver gang, ud fra sociale hensyn, således at der kun styrkeopdeles nogle få gange i sæsonen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Beretning herefter godkendt med applaus.

 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.

Det reviderede årsregnskab var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Godkendt med applaus.

4. Godkendelse af budget.

Budget bliver ikke udarbejdet. Pkt. slettes ved næste revision af vedtægter.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand (lige år)

Uaktuel

7.  Valg  af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Niels Jørgen Andersen (kasserer) og Inger Hedegaard (turneringsleder) er på valg og er indstillet på at modtage genvalg.

Begge genvalgt med applaus.

8. Valg af suppleant

Elisabeth Stærk er suppleant og indstillet på at modtage genvalg.

Elisabeth er valgt med applaus.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen indstiller Jytte Slotsgaard som ny revisor.

Jytte vælges med applaus.

Bestyrelsen indstiller Lene L Olesen som revisorsuppleant.

Lene vælges med applaus.

10.  Eventuelt

Ingen indslag

Til slut takkede formand Benny dirigent Villy for at holde god ro og orden.

Generalforsamlingen herefter afsluttet.

 

Som referent:

Yvonne Andersen

 

Som dirigent:

Villy Hedegaard

 

 

 

 

Senest ændret Mandag, 18 maj 2020 18:12

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder