Slider

Turneringsbetingelser

Skrevet af Mandag, 26 februar 2018 12:18 af

REE GOLF KLUB

Generelle turneringsbetingelser (1. marts 2018)

(Kan ændres ifølge propositionerne for den enkelte turnering)

1.
Alle turneringer afvikles efter de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" og USGA fastsatte regler, samt de til enhver tid gældende lokale regler.

 

2.
REE GOLFKLUB’s turneringer er åbne for klubbens aktive medlemmer, der har et registreret EGA-handicap. Den generelle handicapbegrænsning i Turneringsudvalgets turneringer er dog handicap 48, med mindre andet fremgår af den aktuelle turneringsproposition.

 

Det er ikke tilladt at benytte caddie i forbindelse med klubmesterskaberne i hverken hulspil eller slagspil.

Man må kun køre i buggy eller lignende til klubmesterskaberne, hvis man har et fysisk handicap, der gør, at man altid er afhængig af buggy.

 

REE GOLFKLUB-medlemmer med anden hjemmeklub kan ikke deltage klubmesterskaberne.

 

3.
Juniorspillere kan (med mindre andet er angivet i propositionerne) deltage i turneringer fra det kalenderår, hvor de fylder 15 år, og juniordrenge spiller turneringer fra rød tee indtil opnåelse af handicap 31,0.

 

4.

I 18-hullers turneringer er det normale, maximale deltagerantal 60. En turnering forudsætter mindst 15 deltagere/par. Klubmesterskaberne forudsætter minimum otte deltagere i den enkelte række. I turneringer med flere rækker skal der være minimum 15 deltagere i hver række, i modsat fald forbeholder Turnerings­udvalget sig retten til at sammenlægge to eller flere rækker.

 

Aflysning af turnering

Turneringsudvalget forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering.

 

5.
Tilmelding skal ske i Golfbox. Hvor intet andet er meddelt, er sidste tilmeldingsfrist lørdag i ugen før turnerings­ugen. Eftertilmelding kan evt. ske efter aftale med turneringslederen, hvis der er plads. Der vil være venteliste ved hver turnering, og der udtages efter "først til mølle" princippet.

 

6.
Startliste kan normalt ses på Golfbox senest kl. 16:00 to dage før turneringen.

 

7.
Hvor intet andet er angivet, er turneringsfee kr. 50,00 pr. spiller. Flex-Hverdags medlemmer betaler desuden kr. 200,00 i greenfee pr. spilledag, når de deltager i en turnering i weekenden eller på en helligdag.

 

Afbud efter tilmeldingsfristen bør kun ske pga. sygdom, skader eller anden force majeure. Afbud skal sendes via sms til turneringsledelsen og skal indeholde navn og medlemsnummer.

 

Kontaktdata til turneringsledelsen fremgår af turneringspropositionerne i Golfbox.

 

8.

Matchkontoret åbner 45 min. før første start, og turneringsfee betales i kontanter eller via MobilePay samtidig med registrering af ankomst senest 30 min. før egen start. Matchkontoret lukker 15 min. før sidste start.

 

Afbud/udeblivelse

En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee ved udeblivelse fra en turnering uden at melde afbud.

Turneringsfeerestance udelukker deltagelse i turneringer, indtil restancen er betalt.

Hvis en spiller trækker sig under en turnering uden rimelig grund kan det medføre to spilledages karantæne for turneringer i det officielle turneringsprogram, dog undtaget klubmesterskaberne.

 

For sent fremmøde på start-tee

Spillerne bør møde ved tee-stedet senest 5 min. før start - også selvom man evt. i en gunstart har 2. start på et hul. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten.


For sent fremmøde på start-tee til egen starttid straffes med to straffeslag i slagspil/Stableford og tab af første hul i hulspil. Er forsinkelsen mere end fem min. diskvalificeres spilleren. I tilfælde af force majeure kan turneringledelsen dispensere. 

 

9.
Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes som ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation.

 

10.

Hvor intet andet er meddelt afgøres placeringerne ved lige resultater således:

 

Hulspil:
Sudden death play-off (hul 1-18).

 

Slagspil:
Laveste score på de sidste 18-9-6-3-1 huller. Er der herefter lighed anvendes lodtrækning. I turne­ringer, hvor spillerne er startet fra forskellige tee-steder (f.eks. ved samtidig start på hul 1 og 10 eller ved gunstart), betragtes hullerne 10-18 som de sidste ni huller.

 

11.
Turneringsledelsen kan skride ind overfor langsomt spil efter golfreglerne.

 

12.
Afbrydelse af en turnering (f.eks. pga. af torden) sker ved aktivering af kompressorhorn. Genoptagelse af turneringen sker ved fornyet aktivering af kompressorhorn.

 

13.
En klage over brud på etikette i forbindelse med en turnering skal være Turneringsudvalget i hænde senest otte dage efter turneringens afholdelse.

 

14.
Alle deltagere i en turnering opfordres til at deltage i præmieoverrækkelserne. Hvis præmie­modtagere ikke kan deltage i præmieoverrækkelsen, bør dette meddeles til Turneringsledelsen, og præmien kan efter­følgende afhentes efter aftale. Spilleren bevarer i alle tilfælde sin placering. Uafhentede præmier tilfalder Sponsorudvalget ved sæsonens afslutning.

 

15.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen og dennes afgørelse er endelig. Er der udpeget en dommer, er dennes afgørelse i regelspørgsmål endelig. En truffet afgørelse kan ikke ankes, men Turneringsudvalget kan sende afgørelsen til DGU's regel- & dommerkomité for en vurdering af afgørelsens rigtighed.

Turneringsudvalget

 

 

 

 

 

 

Senest ændret Mandag, 26 februar 2018 18:41

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder