Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 13:40 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Turneringsudvalg

 

 

Formål

REE Golfs Turneringsudvalg (TU) udvikler, planlægger og afholder klubturneringerne ud fra både et sportsligt og socialt samvær med varierende turneringsformer med henblik på optimalt deltagerantal på tværs af alder, køn og handicap.

 

Organisation

Turneringsudvalget består af fem til otte medlemmer og konstituerer sig selv. Der udpeges en ansvarlig turneringsleder til hver klubturnering, som får aktiv hjælp af de øvrige medlemmer. Turneringslederne deltager i klubturneringerne uden beregning.

 

Kompetencer

Alle medlemmer af TU skal inden for det første år have deltaget i DGU’s kursus: ”Level 1 Turneringsledelse”. Efter- og videreuddannelse kan imødekommes inden for TU’s budget.

 

Turneringsudvalgets opgaver

·         Udarbejder og vedligeholder ”Generelle Turneringsbetingelser” for REE Golf i samarbejde med Regel- og Handicapudvalget.

·         Udarbejder Årshjul/Handlingsplan som skal godkendes af Bestyrelsen.

·         Fastsætter beløb for kommende sæsons Matchsponsorater i samarbejde med Sponsorudvalget.

·         Udarbejder og ajourfører TU’s Checkliste for turneringer.

·         Planlægger og gennemfører et varieret turneringsprogram.

·         Opretter turneringerne i Golfbox samt offentliggør turneringsprogrammet på klubbens hjemmeside og opslagstavler senest ultimo februar.

·         Afholder sæsonens turneringer, herunder klubmesterskaber, jf. ” Generelle Turneringsbetingelser” og TU’s Checkliste.

·         Aftaler præmiefordeling til de enkelte turneringer i samarbejde med Sponsorudvalget.

·         Fungerer som Turneringsleder i.f.m. Eliteafdelingens matcher i Danmarksturneringen samt ad hoc ved øvrige turneringer i REE Golf

·         Rekrutterer og oplærer nye medlemmer af TU, således at kontinuitet og ekspertiser vedligeholdes.

 

Budgetansvar

TU udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budget­afvigelser i negativ retning, skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Kontaktflader

TU er i løbende kontakt med Bestyrelsen, Sponsorudvalget, IT-udvalget, Baneudvalget, Sekretariatet, Restauranten, og Proshoppen.

 

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

Senest ændret Torsdag, 31 januar 2019 16:58

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder