Slider

Forretningsorden

Skrevet af Mandag, 04 februar 2019 15:50 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Sponsorudvalg

 

Formål

Formålet med Sponsorudvalget og dets arbejde er at tiltrække og opretholde nye og nuværende sponsorer til gensidig gavn for sponsorerne og REE Golfklub.

 

Organisation

Sponsorudvalget består af fire til fem medlemmer og udvalget konstituerer sig selv.

 

Sponsorudvalgets opgaver

·         Opsøge og tiltrække nye sponsorer

·         Salg af sponsorater og opretholde disse

·         Etablere og opretholde et konstruktivt samarbejde mellem sponsorerne og REE Golfklub

·         Servicere og holde kontakt til sponsorer så de oplever et godt forhold til REE Golfklub til fælles bedste

·         Sikre den aftalte profilering i samarbejde med sponsor

·         Profilering af sponsorat på hjemmeside

·         Sikre et godt samarbejde med klubbens øvrige udvalg

·         Tæt dialog med Turneringsudvalg om afvikling af Sponsormatcher

·         Fastsætter beløb for kommende sæsons Matchsponsorater i samarbejde med Turneringsudvalget.

·         Indkøb af præmier til Sponsorturneringer

·         Sponsorudvalget deltager i nødvendigt omfang i de af klubben afholdte Sponsormatcher, og ad-hoc arrangementer

·         Sponsorudvalget holder 3-4 møder om året, hvor ovenstående opgaver drøftes, tilrettelægges og fordeles mellem udvalgets medlemmer

·         Udarbejder beslutningsreferat efter udvalgsmøde

·         Udarbejder Årshjul/Handlingsplan som skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Budgetansvar

Sponsorudvalget udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter som medfører budget­afvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Kontaktflader

Sponsorudvalget er i løbende kontakt med Turneringsudvalg, Bestyrelsen, Sekretariatet, Shoppen samt sponsorer og annoncører m.m.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

Senest ændret Onsdag, 06 februar 2019 10:21

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder