Slider

Restaurantudvalg

Skrevet af Torsdag, 04 juli 2019 14:01 af

Forretningsorden for REE Golfklubs restaurationsudvalg

Formål og Mål

Udvalgets hovedopgave er: at sikre tilbagemeldinger fra medlemmer og gæster (og bestyrelsen), der har benyttet restaurant og formidle/afstemme forventning til restaurant, herunder personale, service og menu.

Organisation

Udvalgets arbejde ledes af en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af restauratøren og 2-4 medlemmer med speciel interesse eller erfaring fra drift af golfklub restaurant. REE Golf A/S, som forpagter restaurant ud, er tilknyttet udvalget og kan deltage i udvalgets møder.

Møder afholdes ad hoc, men under alle omstændigheder før sæsonstart, inden sommerferieperioden, og ved afslutning af sæsonen.

Driftsmæssige & Udviklingsmæssige opgaver: I samarbejde med restauratør foreslå og følge op på handlingsplaner for restaurantens drift. Sammen evaluere tilbagemeldinger fra GiC i løbet af sæsonen.

Reference

Restaurationsudvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

Desuden henvises til Fælles overordnede funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

Bestyrelsen februar 2019/KB

 

Restaurationsudvalget består af:

Finn Lange, Formand
Pia Clausen, Forpagter
Bent Jacobsen, Seniorklubben
Carsten Qvist, Møllesvendene
Marianne Sinding, Møllepigerne
Lennart Nielsen, Klub 37
 

Senest ændret Torsdag, 04 juli 2019 16:05

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder