Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 15:44 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Regionsgolf

 

Formål

REE Golfklubs Regionsgolf har til formål at tilbyde flest mulige medlemmer muligheden for at deltage i konkurrencegolf uanset EGA handicap, alder og køn. Her er plads til alle, som ønsker at deltage i holdspil. 

 

Organisation

Klubben skal stille med en Klubkoordinator, som er bindeled mellem Regionsgolf Danmark, REE Golfklub og holdkaptajnerne. Klubkoordinatoren inviteres til at deltage i årsmøderne.

 

Deltagere

Alle fuldtidsmedlemmer af REE Golfklub, med et gældende EGA handicap kan indgå i klubbens Regionshold.

For at deltage i A, B, C, D turneringen, skal spilleren være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

A, B, C, D turneringerne opdeles i adskilte handicapgruppe:

·         A-rækken: Hcp. minimum 4,5

·         B-rækken: Hcp. minimum 11,5

·         C-rækken: Hcp. minimum 18,5

·         D-rækken: Hcp. minimum 26,5

 

Senior/Veteran/Superveteran er aldersbestemte turneringer

·         Senior: Min. 50 år i turneringsåret

·         Veteran: Min. 60 år i turneringsåret

·         Superveteran: Min. 70 år i turneringsåret

 

Turneringen afvikles som udgangspunkt i handicapklasser således

·         Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen handicapbegrænsning

·         Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 11,5

·         Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,5

·         Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 26,5

 

Klubkoordinator

Klubkoordinatoren er administrator for klubben på Regionsgolf Danmarks hjemmeside og skal:

·         sørge for banereservation til hjemmekampene

·         oprette- og tildele- password til holdkaptajnerne

·         kommunikere informationer fra Regionsgolf videre til holdkaptajnerne

·         sammen med holdkaptajnerne sørge for information til klubbens hjemmeside om holdenes resultater gennem turneringen.

·         Udarbejde Årshjul/Handlingsplan som skal godkendes af Bestyrelsen

 

Holdkaptajnerne
Holdkaptajnernes opgaver:

·         Finde det nødvendige antal spillere (holdet består af 2 damer og 4 herrer)

·         Aftale spilledato/- tidspunkt med øvrige hold i puljen (gælder kun Senior/Veteran)

·         I god tid før kampen, kontakte modstandere/gæster (holdkaptajner) til hjemmekampe

 

Holdkaptajnens opgave ved hjemmekampe:

·         Kontrollere at der er reserveret bane

·         Bestille forplejning – fælles spisning

·         Udskrive holdkort (kan downloades fra Regionsgolf Danmarks hjemmeside)

·         Udfylde holdkort – sammen med udeholdets holdkaptajn (skal opbevares af hjemmeklub)

·         Afhente boldnøgle til range bolde på Sekretariatet

·         Aftale startprocedure med modstandernes holdkaptajn, herunder startrækkefølge – f. eks damesingle, mix-foursome osv. Samt lodtrækning om honnøren – udehold eller hjemmehold

·         Registrere kampens resultat på Regionsgolf Danmarks hjemmeside

 

Budgetansvar

Klubkoordinatoren udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budget skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budgetafvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder