REE GOLFKLUB

Nye golfregler fra 1.1.2019

Alt om ændringerne findes på vores hjemmeside
Regel&Handicapudvalg/golfreglerne 2019

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Hulspilsregler

Skrevet Fredag, 04 Januar 2019 07:06 af

Opdatering af denne side til 2019 golfreglerne vil ske ca. marts/april.

Læs evt. om hulspil i den nye regelbog under Regel 3.2

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Regeludvalget / hulspil i 2018:

  
Da det nu er tid til at spille regionsgolf og sommermatchen, og begge turneringer spilles som hulspil, lægger vi her nogle tips som I forhåbentlig kan bruge når I står derude.

Hvad er den største forskel på slagspil og hulspil:
•    Hulspil er et spil mand mod mand.
•    Man behøver ikke spille efter reglerne, men man må omvendt ikke aftale at tilsidesætte reglerne. Det medfører diskvalifikation af begge spillere.
•    Alle overtrædelser af en regel som normalt giver 2 straffeslag betyder tab af hullet.
•    I begge spilleformer, hulspil/slagspil skal den spiller der ligger længst væk fra hullet, slå først.
      o   I slagspil er der ingen straf men i hulspil kan modstanderen selv bestemme om slaget skal slås om når det er spillerens tur.
•    Under spillet af et hul har modstanderen ret at få at vide hvor mange slag spilleren indtil da har brugt.
     o    Hvis der opgives et forkert antal, og det ikke rettes inden modstanderen slår sit næste slag, tabes hullet.
•    Hvis man rammer modstanderen eller dennes udstyr kan man spille bolden som den ligger, eller vælge at slå slaget om uden straf. Dette skal ske inden modstanderen slår sit næste slag.
•    For at Turneringsudvalget kan behandle en protest skal spilleren overfor modstanderen:
     o    Gøre klart at protesten er nedlagt.
     o    Angive fakta som de opfattes af spilleren.
    o    Sikre at protesten afgives inden der er slået ud på næste teested, eller før greenen er forladt på sidste hul.

Generelt:
Der vil sikkert opstå situationer hvor I ikke er enige om straffen for en overtrædelse af en regel. I den situation skal du være opmærksom på at der faktisk er 21 regler som ”kun” giver et straffeslag, men at der også er 17 regelbrud der resulterer i diskvalifikation. De 2 regelbrud som oftest er forekommende:
•    At komme mere end 5 min forsent udløser diskvalifikation.
•    Anvendelse af kunstige hjælpemidler. For alt spil på vores bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3. - hul tabes og for efterfølgende overtrædelse - diskvalifikation.
  
Listen med regelbrud der giver 1 strafslag er vedhæftet nedenfor.

Hvis du ikke er sikker på at modstanderen har ret omkring regelbrud, så husk at gøre spilleren opmærksom på det. Man kan gøre det ved at svare:
•    Jeg er ikke enig i din vurdering.....
•    Jeg er ikke enig i din tolkning af reglerne...
•    Du har sikkert ret, men.....
•    Vil du være sød at vise mig hvor i regelbogen det står.

Husk derfor altid at have den nyeste regelbog med ud på banen, da det er din sikkerhed for at en evt. straf som du pålægges af din modstander er korrekt.

Der er udkommet en ny regelbog i 2016. 
Læs om hulspil i regelbogen under Regel 2-1 til 2-6.


 Liste med regelbrud som giver 1 strafslag.

 

Senest ændret Fredag, 04 Januar 2019 08:43

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder