REE GOLFKLUB

Kr. 800 for 12 måneder.

Drivingrange i topklasse og 2 Golfsimulatorer.
LED lys på drivingrange tændt til kl. 22.

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

previous arrow
next arrow
Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 Januar 2019 13:37 af

Forretningsorden for Regel- og Handicapudvalget

 

Formål

Regel- og Handicapudvalget sikrer, at REE Golfklubs medlemmer har de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en god golfrunde ved at udbrede kendskabet til de til enhver tid gældende regler.

 

Organisation

Regel- og Handicapudvalget består af mindst 3 medlemmer og konstituerer sig selv. Formanden refererer til Bestyrelsen.

 

Udvalgsmøder 

Udvalget holder møder efter behov og følger klubbens fælles forretningsorden for udvalg

 

Et udvalgsmedlem, der har en særlig interesse i en afgørelse, er inhabil og kan ikke deltage i behandlingen af sagen. 

Tavshedspligt: Udvalgets medlemmer er underlagt tavshedspligt også efter udtrædelse af udvalget.   

Tavshedspligten omfatter behandlingen af konkrete sager, som involverer navngivne personer, og omfatter ikke sager, hvor REE Golfklubs bestyrelse involveres. 

 

Regel- og Handicapudvalget har 4 hovedopgaver

1.       Øge medlemmernes kendskab til og forståelse for de til enhver tid gældende golfregler, som de er foreskrevet af DGU, herunder udarbejder Årshjul/Handlingsplan

2.       Støtte Bestyrelse og Turneringsudvalg i regelspørgsmål.

3.       Administrere handicap systemet og opdatere medlemmernes handicap 

4.       Fastsætte lokalregler for REE Golfklub. 

 

Ad 1.:  Kendskab til og forståelse af golfreglerne

·         Udvalget gennemfører regelundervisning efter behov i både hulspil og slagspil 

·         Udvalget er til rådighed og støtte for begynderundervisning samt forberedelse og afholdelse af regelprøve 

 

Ad.  2.:  Støtte i regelspørgsmål

·         Udvalget stiller dommerkapacitet til rådighed for Turneringsudvalget og andre matcharrangører 

·         Udvalgets medlemmer skal holde sig orienteret om retningslinjer, regler og regelændringer og i fornødent omfang deltage i kurser udbudt af kompetente organer 

·         Hvis et medlem af REE Golfklub gentagne gange overtræder reglerne; herunder etikette- og ordensregler, skal udvalget orientere Bestyrelsen og anbefale evt. repressalier

·         Rådgive turneringudvalget mht. generelle og specifikke turneringsbestemmelser og spillervejledninger 

 

Ad 3.:  Handicapsystemet

·         Opbygge og vedligeholde kompetence omkring EGA handicapsystemet ved deltagelse i kurser og lignende udbudt af DGU eller andre kompetente organer 

·         Løbende sikre overholdelse af regler for Ekstra Dags Score (EDS)   

·         Udvalget skal informere medlemmerne om handicapsystemet

·         Vejlede og støtte medlemmer mht. indtastning af scores 

·         Administrere eventuelle skønsmæssige reguleringer 

·         Registrere scores fra udenlandske baner 

·         Varetage kontakten til DGU vedr. rating af banen

·         Foretage årsregulering af medlemmernes handicap

 

Ad 4.:  Lokalregler 

·         Udarbejde og vedligeholde klubbens DGU godkendte lokalregler 

·         Rådgive vedr. markering på banen

·         Rådgive Turneringsudvalget omkring opsætning af banen til turneringer 

 

Budgetansvar

Regel- og Handicapudvalget udarbejder budget ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budgetafvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

 

Senest ændret Torsdag, 31 Januar 2019 16:40

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder