REE GOLFKLUB

Kr. 800 for 12 måneder.

Drivingrange i topklasse og 2 Golfsimulatorer.
LED lys på drivingrange tændt til kl. 22.

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

previous arrow
next arrow
Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 Januar 2019 15:45 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Onsdagsmatchudvalg

 

Formål

Onsdagsmatchen er en social golfturnering, der skal indsluse de nye medlemmer og skabe golfrelationer medlemmerne i mellem. Det sker via afholdelse af 9-hullers golfturneringer for klubbens medlemmer med banetilladelse og et registreret handicap.

Matchen afholdes hver onsdag fra uge 17 til uge 34, med gunstart kl. 18:00. Der spilles fortrinsvis på Eng-Sløjfen (hul 2-10) og sidst på sæsonen i samarbejde med Klub 37 tillige på Sø-Sløjfen (hul 1+11-18).

 

Organisation

Onsdagsudvalget består af fem til otte medlemmer og konstituerer sig selv med en formand/kasserer. Formanden refererer til Bestyrelsen. Der udpeges ved sæsonstart en ansvarlig turneringsleder og en hjælper for hver enkelt onsdag i sæsonen. Ved frafald finder man selv en afløser.

 

Onsdagsmatchudvalgets opgaver

 • Afholdelse af 9 hullers turnering hver onsdag fra uge 17 til uge 34 med gunstart kl. 18:00
 • Matchkontoret åbner senest kl. 17:00
 • Sidste tilmeldingsfrist er kl. 17:30
 • Opråb og fordeling på hullerne kl. 17.45 foran Shoppen
 • Sidste frist for indlevering af scorekort kl. 20:30

 

Turneringsleder og hjælper

 • Mødetid senest kl. 17:00 hvor Matchkontoret åbnes
 • I restauranten afhentes bestillingsliste til mad til kl. 20:30, som lægges på disken på Matchkontoret. Bestillingslisten afleveres senest kl. 18:45 til restauranten.
 • Scorekort udfærdiges i samarbejde med spillerne. Husk det er konverteringslister for Eng-Sløjfen og Sø-Sløjfen, der er gældende
 • Da ikke alle hcp-grupper må spille tællende runder over kun 9 huller, er Onsdagsmatchen ikke tællende. Men der  er mulighed for at spille EDS. Spillerne skal selv sætte kryds på scorekortet
 • Der opkræves kr. 20,00 i deltagergebyr
 • Der pakkes kasse med tættest på 3. hul i 2. slaget. To sedler med rød og gul/blå
 • Turneringslederen fordeler spillerne på de enkelte huller via fortrykt holdliste
 • Kl. 17:45 fordeler turneringslederen holdene ved opråb foran Shoppen. Hjælper uddeler scorekort
 • Hold, der starter på 3. hul, får kasse og flag med
 • Ca. kl. 20:00 til 20:30 modtager og kontrollerer Turneringsleder og hjælper scorekort. Ved pointlighed vinder laveste handicap. Præmier efter deltagerantal. 1 præmie pr. 10 deltagere
 • Ca. 20.45 Præmieuddeling i/ved restauranten. Scorekort med EDS udleveres til spillerne, der selv skal sørge for indtastningen i Golfbox
 • Dagens samlede deltagergebyr indsættes/overføres til REE Golfklubs bankkonto

 

Formand/kasserer

 • Udfærdiger Årshjul/turneringsplan med matchform de enkelte spilledage (stableford, parmatch og holdmatch)
 • Udfærdiger præmiebudget ud fra årets sponsorindtægter og deltagergebyr på kr. 20.00
 • Aftaler og afhenter præmier hos vores leverandør - pt. Pibe Mølle Vin & Ost. Faktura afleveres til klubbens kasserer

 

Budgetansvar

Onsdagsmatchudvalget udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Turneringsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budgetafvigelser i negativ retning, skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Kontaktflader:

Onsdagsmatchudvalget er i løbende kontrakt med Klub 37, Bestyrelsen, Sponsorudvalg, IT-udvalg, Sekretariatet, Restauranten og Proshoppen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Goldklubs udvalg.

 

REE Golfklub, december 2018

 

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder