Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 15:45 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Onsdagsmatchudvalg

 

Formål

Onsdagsmatchen er en social golfturnering, der skal indsluse de nye medlemmer og skabe golfrelationer medlemmerne i mellem. Det sker via afholdelse af 9-hullers golfturneringer for klubbens medlemmer med banetilladelse og et registreret handicap.

Matchen afholdes hver onsdag fra uge 17 til uge 34, med gunstart kl. 18:00. Der spilles fortrinsvis på Eng-Sløjfen (hul 2-10) og sidst på sæsonen i samarbejde med Klub 37 tillige på Sø-Sløjfen (hul 1+11-18).

 

Organisation

Onsdagsudvalget består af fem til otte medlemmer og konstituerer sig selv med en formand/kasserer. Formanden refererer til Bestyrelsen. Der udpeges ved sæsonstart en ansvarlig turneringsleder og en hjælper for hver enkelt onsdag i sæsonen. Ved frafald finder man selv en afløser.

 

Onsdagsmatchudvalgets opgaver

 • Afholdelse af 9 hullers turnering hver onsdag fra uge 17 til uge 34 med gunstart kl. 18:00
 • Matchkontoret åbner senest kl. 17:00
 • Sidste tilmeldingsfrist er kl. 17:30
 • Opråb og fordeling på hullerne kl. 17.45 foran Shoppen
 • Sidste frist for indlevering af scorekort kl. 20:30

 

Turneringsleder og hjælper

 • Mødetid senest kl. 17:00 hvor Matchkontoret åbnes
 • I restauranten afhentes bestillingsliste til mad til kl. 20:30, som lægges på disken på Matchkontoret. Bestillingslisten afleveres senest kl. 18:45 til restauranten.
 • Scorekort udfærdiges i samarbejde med spillerne. Husk det er konverteringslister for Eng-Sløjfen og Sø-Sløjfen, der er gældende
 • Da ikke alle hcp-grupper må spille tællende runder over kun 9 huller, er Onsdagsmatchen ikke tællende. Men der  er mulighed for at spille EDS. Spillerne skal selv sætte kryds på scorekortet
 • Der opkræves kr. 20,00 i deltagergebyr
 • Der pakkes kasse med tættest på 3. hul i 2. slaget. To sedler med rød og gul/blå
 • Turneringslederen fordeler spillerne på de enkelte huller via fortrykt holdliste
 • Kl. 17:45 fordeler turneringslederen holdene ved opråb foran Shoppen. Hjælper uddeler scorekort
 • Hold, der starter på 3. hul, får kasse og flag med
 • Ca. kl. 20:00 til 20:30 modtager og kontrollerer Turneringsleder og hjælper scorekort. Ved pointlighed vinder laveste handicap. Præmier efter deltagerantal. 1 præmie pr. 10 deltagere
 • Ca. 20.45 Præmieuddeling i/ved restauranten. Scorekort med EDS udleveres til spillerne, der selv skal sørge for indtastningen i Golfbox
 • Dagens samlede deltagergebyr indsættes/overføres til REE Golfklubs bankkonto

 

Formand/kasserer

 • Udfærdiger Årshjul/turneringsplan med matchform de enkelte spilledage (stableford, parmatch og holdmatch)
 • Udfærdiger præmiebudget ud fra årets sponsorindtægter og deltagergebyr på kr. 20.00
 • Aftaler og afhenter præmier hos vores leverandør - pt. Pibe Mølle Vin & Ost. Faktura afleveres til klubbens kasserer

 

Budgetansvar

Onsdagsmatchudvalget udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Turneringsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter, som medfører budgetafvigelser i negativ retning, skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Kontaktflader:

Onsdagsmatchudvalget er i løbende kontrakt med Klub 37, Bestyrelsen, Sponsorudvalg, IT-udvalg, Sekretariatet, Restauranten og Proshoppen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Goldklubs udvalg.

 

REE Golfklub, december 2018

 

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder