Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 15:43 af

Forretningsorden for REE Golfklubs Juniorudvalg

 

Formål

REE Golfklubs Juniorudvalg tilbyder klubbens juniorer en række sportslige aktiviteter hen over sæsonen. Det er ligeledes Juniorudvalgets formål at skabe rammerne for en Juniorafdeling i klubben og hermed være med til at gøre det attraktivt for unge mennesker at blive medlem af REE Golfklub.

 

Organisation

Juniorudvalget skal min. bestå af 3 medlemmer inkl. formanden for udvalget. Udvalget konstituerer sig selv, og formanden referer til Bestyrelsen.

 

Forventninger

Bestyrelsen stiller midler til rådighed for klubbens Juniorafdeling. Det er Bestyrelsens forventninger, at disse midler udnyttes på den mest effektive måde, således at der skabes gode rammer for klubbens juniorer.

 

Det er Bestyrelsens forventninger, at:

·         klubbens Juniorafdeling vokser i de kommende år, således at vi får skabt rammerne for et sundt og godt tilbud til unge mennesker i lokalområdet.

·         klubbens Juniorafdeling etablerer et godt samarbejde med skolerne i lokalområdet, således at der skabes muligheder for at hente nye medlemmer direkte via disse kontakter.

 

Krav

Det er et krav til Juniorudvalget, at

·         der afholdes træning med juniorerne - min. 1 gang om ugen gennem sæsonen (fra april til september)

·         der deltager juniorer i en række af de juniorturneringer, som afholdes over hele landet

·         Juniorudvalget indsender budget, dækkende forventninger til den kommende sæsons indtægter/udgifter. Dette skal ske i overensstemmelse med forretningsordenen for budgetlægning for klubben

·         Juniorudvalget afleverer en Årshjul/Handlingsplan senest inden nytår hvert år, dækkende samtlige de udgiftskrævende aktiviteter for det kommende år

·         der deltager medlemmer fra Juniorudvalget, når REE Golf A/S afholder Åbent Hus arrangementer i klubben 

 

 

Budgetansvar

Juniorudvalget udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Juniorudvalget beslutter selv hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, såfremt det sker inden for de tildelte økonomiske rammer. Evt. budget­afvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder