Slider

Historie

Skrevet af Onsdag, 26 august 2020 08:55 af

Tak til Jes Hovgaard,  Kim Roslev  og øvrige for hjælp og input.
 

Historien om Helsinge Golfklub – senere REE Golfklub.

Familien Hovgaard med Jørn og sønnen Jes havde en arbejds- og golfmæssig fortid i Afrika, Australien og New Zealand og da de kom hjem til Danmark, købte de den trelængede Pibe Møllegaard, som i tidens løb har huset både mølleri, bageri og bryggeri.

Jørn og Jes spekulerede i midten af 90´erne på at anlægge en golfbane med deres fælles bopæl som omdrejningspunkt. Begge brugte over 4 år på at indhente de nødvendige tilladelser, da banen skulle ligge i et følsomt terræn, og der skulle søges en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og derudover var der også et par naboklager. Herefter skulle der så godkendes en lokalplan.

Søen som deler nuværende 14. og 15. hul var tidligere lergrav, som Pedershvile Teglværk på den anden side af vejen, havde udgravet i stor stil.
En spansk bekendt af Hovgaard familien, Luis Lopez Martinez, har designet banen og dermed givet den et spansk præg.
Luis Lopez fik skabt en smuk, afvekslende bane med store træer, søer og vandløb i et kuperet, frodigt morænelandskab.

Selve anlægsarbejdet blev påbegyndt i august 1999, som Jørn og Jes for det meste selv stod for med hjælp fra en lokal entreprenør, Robert Smith Sørensen, som havde det overordnede ansvar for anlægsarbejdet af golfbanen.

Etableringen af banen skete med Karsten Ree som finansiel bagmand for Jørn og Jes, som hver især skulle være ansvarlig for halvdelen af den samlede investering på 20 mil. Kroner.
Karsten Ree var en ikke helt fremmed person, idet han er fætter til Ulla, som er Jørn´s kone. Helt fra starten af var det Ulla, som passede kontoret i golfklubben på Pibe Møllegaard.

Jørn Hovgaard har tegnet klubhuset i den gamle staldlænge fra 1864, hvor det lykkedes at bevare og restaurere fronten og gavlen fra den gang. Det var Jørn´s anden søn, Thomas, som ledte murerarbejdet.
I klubhuset blev der desuden åbnet en cafe og året efter skulle restauranten åbnes.

Den 1. november 2000 startede chefgreenkeeper, Joe B. Thomsen, som kom fra Søllerød Golfbane.
Det var planlagt at åbne banen med 18 huller i efteråret 2000, men på grund af en udsættelse af tilsåningen, ville den ikke være spilleklar før året efter.
Det viste sig dog, at græstilvæksten blev overraskende god via en våd og varm sommer, så man kunne  åbne for de første 9 huller, som stod færdige i september og de resterende huller måtte vente til 2001.
Man nærmede sig allerede 100 medlemmer, og de ville gerne i gang med at spille her og nu.

Ombygningen af laden var påbegyndt og forventedes færdig til åbningsmatchen.

Laden kommer til at indeholde proshop, matchkontor, bagrum, træningsrum m.m.
 

Den første formand i Helsinge Golfklub blev Erik Kromann Thomsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var kasserer Kim Erik Roslev, sekretær Jes Hovgaard og bestyrelsesmedlem Morten Skjoldsøge.

Sådan så det første klubblad ud:

2001.

Golfklubben bliver fuldgyldigt medlem under Dansk Golf Union.
Restauranten åbner op 1. april.
Der blev lukket op for de sidste 9 huller i juni.

2002.

Erik Larsen bliver ny formand.


2003.

Kim Roslev overtager midlertidigt formandsposten et halvt år inden den ordinære generalforsamling i november.
Finn Lange vælges som ny formand i golfklubben den 1. november.

2008.

Karsten Ree Holding overtager aktiemajoriteten i Helsinge Golf A/S og ændrer navnet til REE Golf A/S

Kim Andersson vælges som ny formand på generalforsamlingen.

2009.

Helsinge Golfklub ændrer navn til REE Golfklub på den ordinære generalforsamling i marts.

Daværende Hul 3 og 4 (nu 14 og 15) bliver shapet med hjælp fra golfarkitektfirmaet Martin Hawtree og indvies i juni.

 

2010.

Drivingrangen ved Par-3 banen bliver renoveret og et skur bliver bygget, så træning kan foregå under tag.

 

2011.

Banen blev omlagt og hulrækkefølgen blev ændret til sæsonstarten. Det gamle hul 8 bliver nu hul nr. 1.

2012.

Jørgen Halfdan Andersen bliver ny formand.

Arbejdet med en ny drivingrange påbegyndes.

2013.

Den nye drivingrange åbner 5. oktober med lounge, golfstudie, 2 golfsimulatorer, 14 overdækkede pladser og 10 udendørs pladser.

2014.

Finn Lange tager en ny tørn som klubbens formand.

Med hjælp fra flere af klubbens medlemmer, opføres 2 lynskure ved hul 10 og 16.  Skurene var valgt til at have samme arkitektoniske udtryk som den nye drivingrange.

2015.

Vi fik bygget et lille toilethus ved hul 9 og igen med hjælp fra medlemmer.

2018.

På den årlige generalforsamling vælges Kjeld Birch som ny formand.

 

2019.

Ny overenskomst tegnes med REE Golf A/S gældende fra 1. januar.
Klubben lejer sig fortsat ind på bane og anlæg, men det er nu klubben, som står for den daglige drift og fulde økonomi. Greenkeepere og administrativt personale er nu ansat i golfklubben.

Arbejdet med at anlægge 2 nye søer på 18. hul afsluttes. Indvielsen af hullet finder sted 22. juni, ved formand Kjeld Birch, som klipper det røde bånd over.

 

2020.

Klubben får en hård opstart på året, da hele Danmark lukkes ned på grund af en verdensomspændende Corona epidemi.
I løbet af maj åbnes mere og mere op og 20 års jubilæumsfestlighederne udskydes til august.

Vi overgår fra farvede teestedsmarkeringer til numre.


/Erland Kongsdal Pedersen

Senest ændret Onsdag, 26 august 2020 10:33

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder