Slider

Forretningsorden

Skrevet af Torsdag, 31 januar 2019 15:42 af

Formål for REE Golfklubs Eliteudvalg

Kun spillere med hjemmeklub i REE Golfklub kan indgå i klubbens Elite- og Talentarbejde og dermed i Elitetruppen.

 

Formål

Udvalgets formål er overordnet set at sikre, at REE Golfklub forbliver en attraktiv klub for Elitespillerne.
Eliteudvalget skal i væsentlig grad udvikle egne talenter, styrke det kammeratlige samvær samt give gode rammer for konkurrencesporten.

 

Elitespiller

Spillere som er tilknyttet Elitetruppen er forpligtet til at deltage i Elitens træningssamlinger samt selvtræne ud fra trænerens oplæg. Spillerne skal udover være til rådighed til Elitematcher, deltage i klubmesterskaber og være til rådighed i et rimeligt omfang ved Klub 37 - og evt. sponsorarrangementer. Derudover skal spillerne repræsentere klubben på værdig vis, både på og udenfor banen.

 

Formål

Udvalgets formål er overordnet set at sikre, at REE Golfklub forbliver en attraktiv klub at være Elitespiller i.
Eliten skal i væsentlig grad udvikle egne talenter, styrke det kammeratlige samvær samt give gode rammer for konkurrencesporten.

 

Elitespillerens rettigheder

·         Deltage i 1-2 ugentlige træningssamlinger, der fastlægges ved sæsonstarten

·         Hver spiller kan få X antal Individuelle lektioner med Klubbens pro

·         Deltagelse i holdturneringer arrangeret af Eliteudvalget

·         Deltage i træningslejr og træningssamlinger med økonomisk støtte

·         Frie træningsbolde på REE Golfklubs drivingrange

 

Elitespillerens ansvar

·         Bidrage positivt til holdet ved såvel træning, turneringer og matcher

·         Være rollemodeller for de øvrige klubmedlemmer, både på og uden for golfbanen

·         Være parat til en personlig indsats med frivilligt arbejde - herunder Klub 37

·         Møde op til træning hver gang. Hvis man er forhindret, skal træneren/holdlederen

·         informeres så tidligt som muligt og altid inden træningen

·         Sikre at være spilleberettiget i.f.t. aktuelle turneringers Turneringsbetingelser eksempelvis i DGU’s Danmarksturnering

·         Deltage i klubbens klubmesterskab i slagspil og hulspil

·         Deltage i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller træner

 

Holdkaptajn

Eliteudvalget udpeger en Holdkaptajn, som i.f.m. Danmarksturneringen har pligt til, at

·         informere spillerne om påklædning til hver match

·         kontakte Turneringsudvalget for aftale om turneringsleder til hjemmebanematcher

·         tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning

·         sørge for Hard Cards til egne spillere

·         sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 2 (tjek de nye golfregler pr. 1. januar 2019)

·         besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.

·         skriftligt meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus.

·         identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn samt evt. medlemsnummer på holdopstillingen.

·         videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 2-5. Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet

·         underskrive det udfyldte resultatkort

·         elektronisk verificere det indtastede resultat via den mail, som efterfølgende modtages fra Golfbox. Mulighed for indsigelse mod det indtastede resultat fortabes 14 kalenderdage efter kampens afholdelse i de 4 første spillerunder. Efter de sidste to spillerunder er der kun 2 kalenderdages indsigelsesfrist.

 

 

Budgetansvar

Eliteudvalget udarbejder budget for den kommende sæson ud fra godkendt Årshjul/Handlingsplan. Budgettet skal afleveres til kassereren inden nytår. Evt. aktiviteter som medfører budget­afvigelser i negativ retning skal godkendes af Bestyrelsen.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

 

REE Golfklub, december 2018

 

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder