REE GOLFKLUB

Kr. 800 for 12 måneder.

Drivingrange i topklasse og 2 Golfsimulatorer.
LED lys på drivingrange tændt til kl. 22.

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

previous arrow
next arrow
Slider

Generalforsamling

Skrevet af Lørdag, 01 December 2018 04:08 af

Generalforsamling for året 2018

REE Golfklub

 

Ordinær generalforsamling,
torsdag d. 14. marts 2019, kl. 19.00

 

Dagsorden for:

 

Ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00

 

Afholdes i klubhuset, lokalet over restauranten.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for 2019 og vedtagelse af medlemskontingenter for det kommende år 2020.

                     

Medlemskategori

Pris kr.

 

Fuldtid

 kr. 7.600

Ubegrænset spilleret alle dage.

Flex - Hverdag

 kr. 5.900

Giver ret til spil på alle hverdage.

Junior u/12 år

 kr. 1.600

 

Junior 12 til 18 år

 kr. 2.100

 

Ungsenior 18 til 25

 kr. 3.600

 

Studerende til 29 år

 kr. 2.600

Studerende, elev, lærling. Mod forevisning af stuekort eller lærekontrakt.

Udlandsmedlem

 kr. 3.850

Bosat i udlandet (ingen dansk folkeregisteradresse).

Flex-Green-Value

 kr. 2.600

DGU kort og 10 personlige greenfeebilleter.

Vinter fuldtid

 kr. 1.800

Ubegrænset spilleret i perioden 1/10 til 31/3. Giver ikke DGU-kort.

Træningsmedlemskab

 kr.    800

Adgang til træningsfaciliteter og par 3-banen og 1 greenfeebillet. Giver ikke DGU-kort.

Passivt medlem

 kr.    500

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af nuværende klubvedtægter. § 4.1 medlemskategorier - udgår. Efterfølgende punkter under §4 rykker op, så §4.2 bliver til §4.1 osv. (forslag til nye vedtægter ). 

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

o   Valg af formand: Ikke aktuel, da vi er i ulige år - formanden vælges for 2 år ad gangen.

o   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kasserer Casper Andreasen er på valg (ulige år) og modtager genvalg. Nils Rohde er på valg og modtager genvalg.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. Som suppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af Jan Stampe og Ole Wibom, som begge modtager genvalg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Marianne Sinding og Thomas Larsen modtager begge genvalg.

10. Eventuelt, herunder orientering fra Chefgreenkeeperen.

 

NB! Vigtigt: Der vil ved indgang til generalforsamlingen blive udleveret stemmesedler til medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Der vil derfor ske en afkrydsning på medlemslisten. Ved rettidig betaling af kontingentfaktura er det ikke nødvendigt at medbringe dokumentation.

Såfremt kontingent betales efter onsdag den 6. marts, bør kvittering medbringes i tilfælde af, at betalingen ikke er nået at blive registreret.

Der udleveres medlemskort (bagmærker) til de fremmødte før generalforsamlingen. Der åbnes for adgang til lokalet kl. 18.30

Det kan oplyses at regnskab for 2018, budget for 2019, formandens beretning og alle udvalgsberetninger lægges op på klubbens hjemmeside under punktet Bestyrelse og underpunkt Generalforsamling og derfor kun vil blive gennemgået kortfattet på generalforsamlingen.

 

Helsinge d. 18.2.2019. Bestyrelsen i REE Golfklub.

 

Kjeld Birch                          Jørgen Nordentoft                                    Casper Andreasen

Formand                             Næstformand, Sekretær                           Kasserer

 

Nils Rohde                          Erland Kongsdal Pedersen

Medlem                              Medlem

 

Formandens beretning for 2018.

2018 gik hen og blev et begivenhedsrigt år for vores golfklub! På generalforsamlingen i marts takkede Finn Lange af som formand, efter at han nu i 2 omgange har påtaget sig formandskabet for klubben, senest med yderligere 5 år på posten – så Finn kunne forlade posten med mere end god samvittighed efter veludført tjans. På generalforsamlingen blev jeg så valgt efter et længere tilløb som næstformand – så helt nyt var det ikke for mig. Vi fik nye medlemmer i bestyrelsen, idet Erland K. Pedersen og Jørgen Nordentoft rykkede fra suppleanttjenesten til at blive ’rigtige’ bestyrelsesmedlemmer. De blev erstattede af Ole Wibom og Jan Stampe, der også begge er gode bekendte fra klubben og diverse frivilligt arbejde her gennem årene. Vi har allerede gennem 2018 set at den nye bestyrelse inklusive suppleanterne, fungerer rigtig godt sammen. Der er plads til alle, gode meningsudvekslinger, kritik og konstruktive tanker – meget positivt!

Som bekendt blev den nye bestyrelse hurtigt sat i gang med at se på vores strategi- og handlingsplaner, og nåede langt godt understøttet af dygtig proceskonsulent fra DGU. Men vi nåede ikke helt i mål inden, at det blev klart at en anden prioritet pressede sig på, nemlig at få gjort vores aftale med vores baneejer REE Golf A/S lovlig ift DGU og DIF regler og love. Som tidligere berettet endte det ud i en massiv ændring af vores aftale. I al korthed betyder den nye aftale, at vi i golfklubben nu er ’herre i eget hus’ – om end ’huset’ (= banen) er lejet. Klubben står fra 1. januar 2019 for driften og plejen af hele anlægget, inklusive vi står med det økonomiske ansvar for alle aktiviteter. Dette er muliggjort af, at klubben fra 2019 modtager indtægterne fra alle aktiviteter (bl.a. greenfee, driving range, arrangementer) plus det fulde kontingent fra vores medlemmer. Ud af disse budgetterede indtægter på i alt små 6 mio kr skal klubben så betale bane-/maskine-/anlægsleje, drive og pleje anlæg, faciliteter og betale lønninger til greenkeeperne, sekretariat og viceværttid – samt sikre omsætning via effektiv markedsføring, der også nu ligger hos klubben.

Dette er en stor forandring, og vil selvsagt betyde at bestyrelsen kommer til at bruge en (hel) del mere tid og energi end hidtil på at drive klubben, specielt i lyset af at vi så også gerne vil udvikle klubben og vores tilbud til medlemmerne fremadrettet (via strategiarbejdet, der nu genstartes og færdiggøres i foråret 2019). Fremadrettet vil klubben stå for stort set alt der foregår på og omkring vores bane og anlæg. Dette indebærer at alt kommer til at foregå i klubbens navn og regi – vi vil kun have en hjemmeside, en Facebook side osv. Alle udvalg er også blevet ’støvet af’ i løbet af året, og har nu alle et opdateret kommissorium og forretningsorden.

Sommeren 2018 blev en uforglemmelig sommer vejrmæssigt – aldrig har vi haft så meget sol, varme og tørvejr. Det startede jo ud som det rene golfparadis, med mulighed for at spille tidligt og silde, men endte jo faktisk med næsten at blive for meget af det gode i og med at vi endte i tørke, udtørrede og hårde baner. Vores bane klarede sig rigtig pænt i forhold til mange andre baner, men det tog alligevel nogen tid ind i efteråret inden vi igen så at græsset faktisk er grønt!! Normalt ville det jo også betyde god trafik og mange gæster i restauranten, men her blev vores restauratør jo desværre ramt af alvorlig sygdom, som Pia nu lykkeligvis er kommet igennem. Men det betød at vi hen over sommeren havde afløser på i køkkenet, og det var en blandet fornøjelse. Og desværre en oplevelse som både vores medlemmer og gæster var rigtig ærgerlige over. Pia arbejder nu på at få rettet op på renomméet via god service, og ikke mindst god mad igen. Men det kommer til at tage tid. I bestyrelsen er vi obs. på disse udfordringer – vi nedsætter et lille udvalg som kan supportere og inspirere Pia, så vi i den nye sæson får en restaurant i god gænge igen. Det er vigtigt for enhver golfklub!

Banen blev jo så ellers opgraderet i løbet af året, med det der ender med at være et flot lille sø anlæg foran hul 18. Tilbage står at lave nye forhøjede tee-steder. Det arbejde er allerede så småt gået i gang, og tegner rigtig godt.

Som nævnt vil vi fremadrettet skulle gabe over et større ansvar og ikke mindst økonomi i klubbens bestyrelse. Det er derfor glædeligt, at vi går ind i 2019 med orden i klubbens økonomi; vi kommer lidt pænere ud af året end budgetteret, og har bestemt intentioner om at denne praksis skal fortsættes også i det nye regi med den markant større økonomi.

Sluttelig vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med vores baneejer, der – som vi – udviste vilje og fleksibilitet, da vi skulle finde den nye måde at arbejde sammen på. Vi endte med hvad der tegner til en god aftale. Også mange tak til vores Pro Magnus Landstrøm, shop og green keepere for godt samarbejde gennem året. Og ikke mindst selvfølgelig en meget stor tak til alle dem af vore medlemmer, der i årets løb har hjulpet i bestyrelser, udvalg og med småt og stort.

 

Kjeld Birch,

Formand

 

Årsberetning - Juniorafdelingen

 

Sæson 2018 var fyldt med mange gode oplevelser for vores juniorer.

Par tre-turneringer

Allerede tidligt på sæsonen var juniorerne på banen til 2. afdeling af vinterudgaven af vores hyggelige par-tre turnering med Asserbo og Frederikssund. 2. afdeling blev afholdt 28. januar i Asserbo.

3. og sidste afdeling af vinterturneringen skulle afholdes i marts på hjemmebane, men måtte grundet frost udskydes til 15. april, hvor foråret så småt var kommet. Det blev en vellykket og hyggelig dag med 18 spillere – og 2 burdies!

I foråret og sommeren har vi været på besøg hos Asserbo og Frederikssund, og 2. september var vi igen værter for den sidste udgave af sommerturneringen 2018. Denne gang med 16 deltagere. Dagen forløb igen rigtig godt, og med præmier jævnt fordelt blandt spillerne fra alle 3 klubber. Juniorerne fik efterfølgende en fin frokost fra grillen i Restauranten forbindelse med præmieoverrækkelsen.

Der er altid god stemning til disse turneringer, og mange af vores spillere har gennem sæsonen taget flotte placeringer med hjem. Vi vil derfor opfordre alle vores juniorer til at være med i disse turneringer, som i særlig grad rettet mod spillere helt uden handicap og spillere med handicap op over 37. Men der er også en række for spillere med handicap under 37. Så det er hyggeligt og sjovt for alle spillere at være med.

Datoer for vinterturneringerne i 2018/19 er som følger:

·         4. november 2018: Asserbo

·         27. januar 2019: Frederikssund

·         17. marts 2019: REE Golf

 

Mere info om turneringerne vil blive slået op på Facebook gruppen ”REE Golf Junior”, så sørg for, at I er medlem af denne gruppe, så I kan følge med i info om både turneringer og træning.

Træning

Juniortræningen med Iver startede op i starten af april, og der har gennem hele sæsonen været fælles træning hver torsdag, hvor der har været opdelt træning for de ”små” og de ”store”, så træningen har været målrettet spillernes individuelle niveauer. Iver har sørget for at der altid har været god stemning og variation til træningen, og alle vores juniorer har haft mange gode timer sammen med ham, med både masser af sjov og samtidig også med god og målrettet træning, som gennem sæsonen har løftet deres spil.

Det er derfor ærgerligt, at vi her til sidst på sæsonen desværre måtte sige farvel til Iver, da han rejste tilbage til Norge for at starte på et nyt og spændende job. Han vil blive savnet af os alle i juniorafdelingen. På Ivers sidste træning blev han fejret og ønsket god vind. Vi håber at Magnus finder en lige så sød og dygtig træner som Iver.

Der er etableret træning gennem vinteren i klubben golf-simulatorer, hvilket skaber stor glæde for vore juniorer og forældrene

Rekrutteringsaktivitet i Helsinge

I forbindelse med Helsinges børnefestival deltog REE Golf også med sjove aktiviteter på gågaden i Helsinge. Her fik mange mulighed for at se, at golf også er en sjov og god sport for børn.

Juniorugen

Reegolf deltog også i Junior ugen, som arrangeres i samarbejdet med DGU landet over. Her var det muligt for vores juniorer at tage en ven med til træningen. Det betød, at vi fik et par juniorer mere, der havde lyst til at spille golf.

/Juniorudvalget.

 

Klub 37 - Beretning 2018

Om det var for godt vejr, et mættet marked eller noget helt andet har holdet af prøvemedlemmer i 2018 ikke været stort – 45 rare mennesker, alt i alt.

Til gengæld er der blevet 32 nye medlemmer ud af gruppen, og 4 ”overvintrer”, og skal liiiige træne lidt mere i 2019 – en ret overvældende succes på 71% i skrivende stund.

(2 mødte aldrig op og 7 valgte golfen fra af forskellige årsager).

Vi valgte igen i 2018, at medio juni var sidste chance for at starte som prøvemedlem, for ikke at skabe for store forskelle i niveauerne. Og for at alle havde en chance for at have 3 måneders prøvemedlemskab.

Iver foldede sig ud og har været et meget stort aktiv i undervisningen, han vil blive savnet, både som kompetent Pro og som støtte til undervisere og hjælpere.

Vi er fortsat med at bruge vores facebookgruppe for hjælpere og undervisere, så vi har styr på bemandingen. Den der er lavet for prøvemedlemmerne fungerer ikke helt, men vi kæmper videre og har håb om at der bliver taget hånd om det i 2019.

Prøvemedlemmerne har som altid været en meget blandet gruppe. Måske p.g.a. af den mindre størrelse har der været en rigtig god stemning og der er blevet dannet adskillige stærke netværker tidligt i sæsonen.

Stine, 2 x Nielsen, Winie og Joan har været faste anker-m/k ved indskrivningen. Det har givet en rigtig god kontakt med deltagerne.

Vi har igen i 2018 udleveret div. materialer, både til prøvemedlemmer og hjælpere/undervisere. I 2018 kom en ny velkomstfolder til. Hvad mon vi finder på til 2019?

Vi har undervist i regler og uddelt regelquizzer i 2018, hjulpet af Torben Langes populære undervisninger – niveauet har dog været lidt præget af, at alle har ventet på de nye regler.

Vi holder fast i metoderne i 19, og alle materialer er p.t. under revision, så de stemmer med de nye regler.

Selv om holdet i 2018 har været et af de mindre kan vi som altid godt bruge flere hænder – især Jer med handicap under ca. 20 til at hjælpe med at undervise om lørdagen og så alle Jer, der er tålmodige, til at gå med på den store banes bagerste huller onsdag aften og til at gå fadderrunder – især i august og september.

Styregruppen for Klub 37

 

Årsberetning for Turneringsudvalget – sæson 2018

I 2018 holdt vi som altid en del traditioner i hævd, og der var en god tilslutning til turneringerne både af de trofaste ”gamle” medlemmer; men også med mange nye ansigter som endnu en gang viste, at Klub 37 gør et fremragende stykke arbejde. Men vi må desværre også – endnu en gang – konstatere, at Klubmesterskaberne i 2018 ikke har haft tilstrækkelige tilslutning. Det betød, at hverken Herrerækken eller Seniordamerækken kunne afvikles ud fra De Generelle Turneringsbetingelser. Turneringsudvalget har via mail forsøgt at få nogle tilkendegivelser fra de potentielle deltagere til, hvad der evt. skulle ændres for at flere ville tilmelde sige. Blandt de ganske få besvarelser har vi modtaget forslag, som vi tager med i sæsonens evaluering.

Vi forsøger hvert år at sammensætte en turneringsplan, der tilgodeser så mange som muligt. Men når nogle synes, at der er for få turneringer med rent slagspil og lav hcp-begrænsning – ja, så synes andre, at der er for få Stableford-turneringer eller, at der burde være nogle flere holdturneringer.

Og ja, vi ved godt, at vi ikke kan gøre alle tilfredse, men vi forsøger at fordele ”sol og vind lige”, og det vil vi fortsætte med i 2019.

Tak til greenkeeperne og sponsorerne

Til slut en stor tak til greenkeeperne, der i 2018 sørgede for, at banen stod flot både i dagligdagen og til vores turneringer. Ligeledes er der en stor tak til vores sponsorer for de flotte præmier.

Turneringsudvalget 2019

Ud over planlægning og afvikling af vores egne turneringer har turneringsudvalgets medlemmer også været turneringsledere ved Elitens matcher på hjemmebane og REE GOLF Open. Det trækker hårdt på ressourcerne, da udvalget fortsat kun består af fire medlemmer. Alternativt vil der på sigt kunne ske en reducering i turneringsplanen.

Men medlemmer med masser af tid og lyst til at lægge mange timer i frivilligt arbejde som turneringledere er meget velkomne til at kontakte Turneringsudvalget.

De bedste golfhilsner og på gensyn til sæson 2019.

Turneringsudvalget

 

Årsberetning Sponsorudvalget

Sæson 2018 har været tilfredsstillende med salg af matchsponsorater og annoncer til klubbladet. Igen i denne sæson har der været sponsorer til alle matcher i Turneringsudvalgets regi samt

onsdagsmatcherne.

Uden disse aftaler ville det ikke være muligt, at udgive vores klubblad flere gange om året og afholde vores mange golfmatcher med flotte præmier. Der skal derfor endnu engang lyder en stor tak til vores sponsorer. Vi håber REE Golfklubs medlemmer også husker at gøre brug af vores sponsorer, når der skal bruges en tømrer, en murer, lavet et skilt, nyt lys, nyt sportstøj eller købe en ny bil osv.  

Klubben har for 2019 overtages driften af banen og det betyder at sponsorer, som tidligere blev serviceret af REE a/s, også er blevet lagt ind under Sponsorudvalget. Det er Sponsorudvalgets målsætning dette bliver til stor glæde for alle parter.

 

Sponsorudvalget

Jan Stampe

 

Regionsgolf

Seniorholdet, hold SD

Sæson 2018 bød på en nyskabelse inden for Regionsgolfen, nemlig spil med tildeling af slag i henhold til ens handicap. Tidligere har man kun spillet fra scratch, og med inddeling i rækkerne A til D baseret på handicap.

Der blev åbnet mulighed for 2 rækker; Seniorhold min. 50 år (SD) og Veteran min. 60 år (SV), hvor REE deltog i førstnævnte række, som var delt op i 4 grupper med 4 hold.

Med 5 sejre og 1 nederlag vandt vi indledende gruppespil i tæt kapløb med Frederikssund og gik dermed videre til kvartfinalen; en kamp som vi desværre tabte med 4-7.  Det var lidt en ulige match, da modstanderen, ganske lovligt og ret taktisk, stillede med en række højhandicapspillere, men hvor nogle nok efter vores mening burde have et væsentlig lavere handicap end tilfældet var. For eksempel havde damesinglen 18 slag på os, altså et ekstra slag på hvert hul, og så skal det jo være svært at vinde, specielt når modstanderen snarere spiller til et handicap omkring de 20, og ikke 36.

Dårlig taber (holdkaptajnen) – ja, bestemt, men SD-holdet har vist kampgejst og -glæde, godt spil og hygget sig til kampene, så tak for denne sæson og forhåbentlig også stor tilslutning til seniorholdet næste år. Måske skal vi også stille med et veteranhold; der er vist kvalificerede spillere nok i REE Golfklub.

Pos

Holdnavn

Matcher

Kamppoint

Turneringspoint

Kampe

Vundet

Delt

Tabt

1

Ree SD2

6

5

0

1

44,5 - 21,5

10

2

Frederikssund SD2

6

4

0

2

47 - 19

8

3

Hornbæk SD2

6

2

0

4

22,5 - 43,5

4

4

Hedeland SD2

6

1

0

5

18 - 48

2


John Rüdiger, holdkaptajn

B-Rækken

Vores pulje bestod i år kun af 3 hold mod normalt 4. Det betød at vi kun havde 2 ude og 2 hjemmekampe.

Første kamp var ude mod Gilleleje og her tabte vi med 7-4. Vi fik rette gevaldigt op på den lidt nervøse start i anden kamp hjemme mod Helsingør, her vandt REE med 11-0. De sidste 2 kampe blev meget tætte, men desværre tabte vi ude mod Helsingør med 5-6 og hjemme mod Gilleleje også med 5-6.

Til B-holdet har vi i år været 18 spiller, og det lykkes trods kun 4 kampe at få 14 forskellige spiller med til en eller flere kampe.

Vi kunne desværre ikke følge op sidste års flotte resultat (Regionsfinalen), men kommer stærkt igen i 2019.

Tak for kampen alle mand og damer, vi ses i 2019.

Pos

Holdnavn

Matcher

Kamppoint

Turneringspoint

Kampe

Vundet

Delt

Tabt

1

Gilleleje B14

4

4

0

0

27 - 17

8

2

Ree B14

4

1

0

3

25 - 19

2

3

Helsingør B14

4

1

0

3

14 - 30

2

 

Casper Andreasen, holdkaptajn

 

C-rækken

Som nævnt tidligere på året har vi været i pulje med Nivå, Søllerød og Frederikssund. Vi har haft en hård sæson i år. 2 kampe vundet og 4 tabte. Vi kom aldrig rigtig ovenpå, enkelte kampe spillede vi meget lige, men det tippede næsten altid over til modstanderen. Så vi sluttede på sidstepladsen.

Nivå fortjente deres 1. plads. De har klaret sig flot, men vi kommer stærkt tilbage til næste år. Sammenholdet og kampånden på holdet fejler ikke noget, og jeg vil glæde mig til at se Jer til næste år. Hvis andre skulle have lyst til at spille med på C-holdet, skal man have mellem 18,5 og 26,5 i hcp.

Pos

Holdnavn

Matcher

Kamppoint

Turneringspoint

Kampe

Vundet

Delt

Tabt

1

Nivå C8

6

5

0

1

49 - 17

10

2

Søllerød C8

6

3

0

3

37 - 29

6

3

Ree C8

6

2

0

4

22,5 - 43,5

4

4

Frederikssund C8

6

2

0

4

23,5 - 42,5

4

 

Madeleine Heerwagen, holdkaptajn

 

D-rækken

Som nævnt i seneste klubblad, har D-holdet (hcp. på min. 26,5) i år været i pulje med Hillerød, Hornbæk og Frederikssund. Vi har således spillet i alt 6 kampe – 3 ude og 3 hjemme i månederne maj og juni.

Vi har været en bruttogruppe på 14 spillere, og da vi til hver kamp har skullet bruge 6 spillere, er det til hver af de 6 kampe lykkedes at stille fuldt hold. Stor tak til Jer alle.

Som det ses i skemaet nedenfor, sluttede vi på en meget fin 2. plads – meget tæt på Hillerød, som havde titlen af Landsmestre fra 2017. Og Hillerød forsvarede faktisk denne titel igen i år!

En stor tak skal lyde til Jer alle på D-holdet. Det har været en fornøjelse at mærke Jeres entusiasme og holdspirit, som har bidraget til det fine resultat.

Jeg glæder mig allerede til at kunne mønstre en stor bruttotrup – nuværende som nye - til næste år, hvor vi igen skal ud og spille hulspil på de andre skønne golfbaner i vores region.

 

Pos

Holdnavn

Matcher

Kamppoint

Turneringspoint

Kampe

Vundet

Delt

Tabt

1

Hillerød D3

6

5

0

1

47 - 19

10

2

Ree D3

6

4

0

2

43 - 23

8

3

Frederikssund D3

6

3

0

3

36,5 - 29,5

6

4

Hornbæk D3

6

0

0

6

5,5 - 60,5

0

 

Helle Falk, holdkaptajn

 

Regel- & Handicapudvalget – Årsberetning for 2018

På grund af den varme og tørre sommer, blev det allerede nødvendigt at indføre en midlertidig lokalregel om lejeforbedring den 13. juli. Da der senere fortsat var bare pletter på banen, blev lejeforbedringen udvidet til at gælde hele den kommende vinter med.

Tidligere på året har Torben Lange afholdt 3 regelkurser for Klub 37, samt et for Møllepigerne.

I forbindelse med de mange nye golfregler med start 1. januar 2019, har vi afholdt i alt 7 regelkurser i november under kyndig vejledning af Torben Lange. Disse regelkurser blev afholdt for Klubber i klubben, Klub 37, Turneringsudvalg samt 2 åbne for alle andre. I alt 200 medlemmer har deltaget og det er glædeligt at så mange valgte, at blive informeret om de nye regler, inden de trådte i kraft.
Vi har indkøbt et større parti af de nye regelbøger, som kursisterne har fået udleveret.
På vores hjemmeside har vi en udførlig omtale med de mange regelændringer.
i 2019 fortsætter vi med vores regelkurser, så hold øje med hjemmesiden og nyhedsbreve.

Vi har også arbejdet meget med de helt nye lokalregler og disse kom på plads straks inde i det nye år.

I vort udvalg har vi kun haft et par uheldige sager i løbet af året, som alle er løst efter gældende regler.

Årsreguleringen viser, at der er 209, som nu har et klubhandicap og det er ca. 10 flere end sidste år.
Til gengæld er der 245 medlemmer, som ikke er reguleret og det er 33 flere end sidste år, så mange har lyttet efter, og har indtastet tilstrækkelige antal EDS scores.

/Erland Kongsdal Pedersen

 

 

Årsberetning 2018 - Baneudvalget

 

Sæson 2018 stod i kontrasternes tegn. Fra at starte med at være lukket pga. vand, til at være tørret ud over sommeren,  har greenkeeperne ikke haft de bedste betingelser til at gøre deres arbejde. En del syntes nu godt om det tørre vejr, da deres drives blev meget længere en normalt. Over efteråret fik vi igen regn og banen kom som sig fint. Der har dog været en del pletter på fairway og forgreens som har skulle have ekstra pleje.

Af større arbejder fik vi lavet:

I løbet af vinteren 17/18 blev der fældet over 150 af vores syge el, hvor det mest synlige var området bag hul 12s green. Der blev plantet nye træer og heldigvis er det kun 2 træer som ikke har overlevet sommerens tørke. Disse bliver fjernet og der plantes nye træer.   

På hul 18 gik arbejdet i gang med at lave søer ved greenen og resultat er blevet rigtig godt, det ser flot ud og vi har fået en et meget flot afslutningshul. I den kommende sæson vil de nye teesteder bliver lavet færdigt.

Fairway bunkeren på hul 4 blev renoveret, her blev alt sand fjernet og sten fra bunden blev fjernet. Derudover fik de fleste bunkere på banen rettet kanter til.

De tre bunkere på indspilsområdet er blevet renoveret, der blev fjernet ca. 8 m3 sand/jord fra kanterne.

Træværket på rangen er blevet malet og der er sat nyt statik op ved udlejningsejendommen.

I baneudvalget holdte vi sidst på efteråret et møde, hvor vi analyserede de scores vi får fra Golfspilleren i Centrum. Dette er et vigtigt værktøj, så vi kan se hvad I spillere synes er godt og dårligt ved anlægget. Derfor kan vi kun opfordre til at udfylde spørgeskemaet når i modtager dette. I må også meget gerne skrive til os og eller tale med Jeres udvalgsformænd, hvis I har ønsker til forbedringer. 

I foråret og efteråret, afholdt vi arbejdsdage, hvor banen fik ekstra pleje af en masse frivillige medlemmer. Vi er meget glade for de medlemmer som kommer til disse arrangementer og som er med til at gøre banen meget flottere.

Baneudvalget

 

Årsberetning fra Eliten

I 2018 sæsonen startede vi træningen op i januar måned med Iver. Der blev lavet tekniske ændringer og givet øvelser til optimering af svinget. Træningssamlingerne med Iver var rigtig gode og vi fortsatte træningsiveren, med en træningslejr på Barsebäck. I 4 dage var vi samlet og startede dagen med træningsøvelser og konkurrencer mod hinanden i indspil, tættest på forskellige targets. Efter frokost spillede vi hulspils matcher mod hinanden, får at få kamptræning inden vores divisionsmatcher.

Vi endte på 3. pladsen i 4 division, hvilket var ganske godt. Som noget nyt var to single matcher udskiftet med en fourball match, et sjovt alternativt, men desværre en tidsrøver, så til næste sæson bliver det lavet om til en foursome. Kampene består så af 3 singler og 2 foursomes.

Vi har hjulpet de nye medlemmer i Klub 37 i løbet af sæsonen. Vi er ikke trænere, men via de mange timer vi selv har fået undervisning hos vores pro’er, kan vi bruge den viden til at lære de nye lidt om golfteknik.

I maj afholdte vi igen Ree Open, med SparNord, STARK og Danbolig som hovedsponsorer og vi havde igen fået Due Andersen Biler og Børge Nielsen A/S til at sponsorer Hole in One præmier, 3 biler og 1 køkken var på højkant på par tre hullerne. Desværre var der ikke nogen som ramte plet. Alt i alt en super dag, hvor 21 hold havde en sjov dag og vi takker til alle deltagere, hjælpere og restauranten for god mad.

 

IT-udvalget  - Årsberetning 2018

Thorkild Vangsgaard trak sig tidligt på året tilbage fra udvalget, efter mange års tro arbejde med hjemmesiden.

Det lykkedes at få tilknyttet Astrid Hendrup til udvalget, som på fortrinlig vis har opdateret  resultatlisterne for klubber i klubben, samt onsdagsmatchen.

Vi kunne godt have ønsket os lidt flere nyheder til hjemmesiden, men det vil blive en fokuspunkt i 2019, og det skyldes ikke mindst, at vi nu skal have samkoordineret hjemmesiden med vores baneejers hjemmeside.
Det er vigtigt, at REE Golf fremstår som en samlet enhed, samt at man kun skal orientere sig ét sted.
Hjemmesiden vil være www.reegolfklub.dk og klubbens Facebook hedder: REE Golfklub.

/Erland Kongsdal Pedersen

 

Bestyrelsens sammensætning ultimo 2018
Formand Kjeld Birch
Næstformand Jørgen Nordentoft
Kasserer Casper Andreasen
Bestyrelsesmedlem Nils Rohde
Bestyrelsesmedlem Erland Kongsdal Pedersen
Suppleant Jan Stampe
Suppleant Ole Wibom
Udvalgsformænd ultimo 2018
Baneudvalg Thomas Boye Larsen
Turneringsudvalg Nils Rohde
Regel- og handicapudvalg Erland Kongsdal Pedersen
Juniorudvalg Ole Wibom
Sponsorudvalg Jan Stampe
Møllesvendene Carsten Qvist
Møllepigerne Marianne Sinding
Seniorklubben Bent Hansen
Eliteudvalg Morten Kruse Sørensen
IT-udvalg Erland Kongsdal Pedersen
Bladudvalg Helle Falk/Bent Madsen
Nye Medlemmers Klub 37 Winie Hillemann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAB 2018

Ree Golfklub       
cvr-nr. 30342275    
     
Indestående bank 1/1-18  kr.     405.438,66  
      
     
     
     Budget 2018 
Indtægter      
Kontingenter  kr.    354.770,00  kr.       360.150
Matcher  kr.      21.641,00  kr.         15.000
Match-sponsorer / og gaver   kr.      20.023,50  kr.         55.000
Onsdags Match   kr.      16.370,00  kr.         15.000
Annoncer  kr.      21.000,00  kr.         25.000
Aktivitetstilskud til unge under 25 år  kr.      11.280,00  kr.         10.000
Junior Afd. Arrangementer/sponsorer  kr.                  -    kr.                 0
Elitens arrangementer/sponsorer  kr.      52.897,96  kr.                -  
Renter  kr.                  -    kr.                 0
     
Indtægter ialt  kr.   497.982,46  kr.       480.150
     
     
Udgifter    
Matcher  kr.      42.977,11  kr.         65.000
Onsdags Match   kr.      16.282,00  kr.         15.000
Regionsmatcher  kr.        9.050,00  kr.         12.000
Tilskud til junior-afd.  kr.      55.486,00  kr.         40.000
Tilskud til Eliten  kr.        9.923,50  kr.         34.000
Træning for "bredden" (ikke jun. + elite)  kr.      57.400,00  kr.         65.000
Klubblad   kr.      20.750,00  kr.         30.000
Kontingent DGU  kr.    104.402,00  kr.       110.000
Bestyrelsesarbejde mv.    kr.      12.543,00  kr.           8.000
Øvrige udvalg + frivillige hjælpere  kr.        8.020,00  kr.         15.000
Hjemme side opdatering   kr.        4.751,00  kr.           8.000
Div. Gebyrer - Bank - EGA System   kr.        1.269,00  kr.           2.000
Gaver mv.  kr.        2.254,00  kr.           2.500
Generalforsamling  kr.        5.920,00  kr.           3.500
Ansvarsforsikring og hjertestarter  kr.        9.321,37  kr.         12.000
Sponsor-udg.  kr.        2.500,00  kr.         10.000
Regel og handicap udvalg  kr.      23.025,50  kr.         20.000
Turnerings udvalg   kr.        1.513,30  kr.         15.000
Projekt "nye medlemmer"  og Klub 37(tiltag nye medlemmer)   kr.      26.237,00  kr.         30.000
Diverse ikke defineret udgifter  kr.      11.436,90  kr.           5.000
     
Udgifter i alt  kr.         425.062  kr.       502.000
       
Periodens resultat  kr.      72.920,78  kr.        -21.850
     
     
     
Egenkapital primo  kr.     405.438,66  
Periodens resultat  kr.      72.920,78  
Indestående i alt  kr.    478.359,44  

 

 

 

BUDGET 2019

   Samlet budget for 2019  
   
Ree Golfklub    Indestående bank 1/1-19  
cvr-nr. 30342275  kr.                         478.359,44
   
   
Indtægter  Budget 2019 
Kontingenter                      3.964.000
Arrangementer/Company days etc..                         66.800
Bagrum                     102.200
Greenfee                      769.000
Prøvemedlem                       33.900
Sponsorater                         219.000
Driving Range                      310.400
Simulator                       135.700
Buggyer                     110.500
Elitens arrangementer/sponsorer REE Open                        42.000
Matcher                             15.000
Match-sponsorer / og gaver                                  55.000
Onsdags Match                              15.000
Annoncer                                        -  
Aktivitetstilskud til unge under 25 år                                10.000
   
Indtægter ialt  kr.                    5.848.500
   
Udgifter  
Baneleje                     1.720.200
Personaleudgifter (lønninger)                     2.263.000
Administrationsomkostninger                       150.000
Sekretariat/Bogholderi (i admin.aftale)                       162.500
Årlig omkostning til Rangebolde                     30.000
Provision Magnus                   81.000
Banedrift                    780.000
Salg og markedsføring                      170.000
Matcher                                   65.000
Onsdags Match                                  15.000
Regionsmatcher                                  12.000
Tilskud til junior-afd.                                   40.000
Tilskud til Eliten                                 76.000
Træning for "bredden" (ikke jun. + elite)                                  60.000
Klubblad                                           -  
Kontingent DGU                               110.000
Bestyrelsesarbejde mv.                                      8.000
Øvrige udvalg + frivillige hjælpere                                 15.000
IT Udvalget  - Hjemme side opdatering                                      8.000
Div. Gebyrer - Bank - EGA System                                      2.000
Gaver mv.                                     2.500
Generalforsamling                                     3.500
Ansvarsforsikring og hjertestarter                                  15.000
Sponsor-udg.                                  10.000
Regel og handicap udvalg                                20.000
Turnerings udvalg                                  15.000
Projekt "nye medlemmer"  og club 37(tiltag nye medlemmer)                                  30.000
Diverse ikke defineret udgifter                                     5.000
   
Udgifter i alt  kr.                    5.868.700
   
Periodens budgetteret resultat  kr.                        -20.200
 
Medlemstal  
Primo2019  
   
Fuldtid 441
Fleksmedlemmer 192
Medlemmer i alt 633

 

 

Senest ændret Tirsdag, 19 Februar 2019 12:49

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder