Slider

Seneste nyt

Skrevet af Fredag, 10 Juli 2020 23:59 af

Referat af baneudvalgsmøde #8-20 d. 6/07-2020

Til stede: Inger Hedegaard, Lars Brohammer, Marianne Sinding, Nils Rohde, Joan Fischer, Peter Thrige Andersen (ref.)

Afbud: Joe Thomsen, Kjeld Birch

Ny frivillig arbejdsdag er aftalt til søndag den 20. september. Joe og Peter laver oplæg til opgaver.

Endnu en gang blev range-bolde drøftet. Vi har mistet ca. 8000 siden indkøb sidste år, hvilket er tæt på 20%. Det er uholdbart. Det kan selvfølgelig skyldes, at de er slået ud af rangen, men andre muligheder blev drøftet. De kan blive trukket af medlemmer med brik og bragt til andre baner (tvivlsomt, da det jo er tyveri). Begyndere har måske svært ved at forstå, at de ikke må fjernes, da de jo også benyttes til fællestræning på indspilsområdet. Derfor er baneudvalget enige om at indstille til bestyrelsen at forbyde, at de benyttes væk fra drivingrange. Man kunne foreslå indkøb af sø-bolde til benyttelse ved begynder- og fællestræning på indspilsområdet. I øvrigt er rangebolde også uegnede til indspil!

Banen står stadig fantastisk flot. Stor ros til greenkeeperne  og stor tak til de frivillige, der hjælper, bl.a. Torben Lange og Ebbe Wiiberg.

Følgende punkter til forbedring blev drøftet:

- Stropper på en del af de lidt ældre træer bag hul 12 er ødelagte og skal fornyes, inden træerne knækker.

- Green keeperne skal fortsat være opmærksomme på at undgå guirlander mellem røde og hvide pæle og skal generelt sikre, at pælene kan ses fra den ene til den anden (der er f.eks. nedbøjede buske ved green på hul 1, som forhindrer, at man kan se, om en bold er på linjen eller out.

- Green-bunkeren på hul 4 bør graves dybere, da man kan putte ud af den.

- Gerigter, der er rådnet på dametoilet i klubhuset, skal skiftes (Opgaven gives til Kim).

- En del bænke og afskærmning (f.eks. ved forreste tee på hul 9) trænger til maling – evt. opgave til arbejdsdag.

- Der mangler fliser under bænken på hul 13.

Det tidligere træ-projekt er ikke fuldt afsluttet, da der var lovet skilte med navn på sponsor ved træerne. Den oprindelige plan kan desværre ikke gennemføres, da kontoret ikke kan benytte maskinen der var tiltænkt opgaven. Vi enedes om at finde en ny løsning og få lavet navneplader samtidig med næste træ-projekt.

Næste træprojekt bør være tættere træ-beplantning i et rough-område, som så kan slås. Dette vil give hurtigere spil, da bolde så kan findes, men sværhedsgraden bevares. Der er umiddelbart talt om områderne mellem hul 4 og 5 eller mellem hul 8 og 9. Sidstnævnte blev valgt af baneudvalget.

Et oplæg vil blive udarbejdet med valgfri (af sponsor) træer og blive gennemført helt eller gradvist (startende fra toppen tæt på forreste tee-sted på hul 9 (for at begrænse risikoen for farligt spil den vej fra hul 8). En billigere leverandør, Plantorama, med bedre garanti, blev drøftet og vil blive undersøgt inden endeligt projekt udarbejdes og præsenteres for mulige sponsorer.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 5. august kl. 15:00.

Referat ved Peter Thrige Andersen, Baneudvalgsformand

Senest ændret Lørdag, 11 Juli 2020 00:04

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder