Slider

Seneste nyt

Skrevet Fredag, 25 september 2020 11:07 af

Referat af baneudvalgsmøde #10-20 d. 23/09-2020

Til stede: Inger Hedegaard, Lars Brohammer, Joe Thomsen, Kjeld Birch, Marianne Sinding, Nils Rohde, Peter Thrige Andersen (ref.) 

Afbud: Joan Fischer 

Arbejdsdagen søndag den 20. september forløb super fint med dejligt vejr, stor tilslutning, Corona-rigtig servering og mange gode projekter. Tak til de mange, trofaste frivillige, som mødte op.

Efterårets ”træ”-projekt med omlægning af rough mellem 8. og 9. med træ-plantning er blevet skudt i gang med udsendelse af nyhedsbrev i dag. Joe laver en detaljeret plan for det videre projekt og Peter koordinerer tilmeldingerne fra sponsorer. Nils lover at komme med en plan for Sponsor-eksponering, der også kan dække manglerne fra sidste års projekt.

Der er i denne uge blevet installeret helt ny vandfontæne i venstre sø på hul 18. Den vil senere blive flyttet lidt længere frem, så den er mere synlig fra tee – og dysen udskiftet til en der giver en lavere søjle og en ring vand omkring…

Der er pt. 7 ud af 11 spots over udslagsstederne på den overdækkede Driving Range, der ikke virker mere. Der er indhentet to priser på udskiftning.

Peter og alle greenkeepere har holdt møde og udarbejdet en lang liste over ønsker, forslag og kommentarer fra såvel klubben som greenkeeperne. Listen blev gennemgået og kommenteret og vil blive holdt ajour løbende.

Som resultat af alles ønsker og behov er det blevet klart, at vi mangler maskiner – dels for at kunne holde vores rough nede i rimelig sværhedsgrad, dels for at holde banen pæn, og endelig for at vi stadig kan holde gode greens. Derfor er der konkret behov for følgende tre maskiner (skal drøftes med Ree Holding inden indkøb):

- Slagle-klipper med opsamler til at slå rough ned og fjerne afklippet materiale – gerne 2-3 gange årligt (Joe indhenter tilbud på en brugt til montering på vores traktor (fra en kommune, der skifter til nye). 

- Fingerklipper på arm til vandret og lodret klipning af buske og buskads langs søer, OB m.v. Vil gøre arbejdet med at holde banen pæn og spilbar lettere. (Joe indhenter konkret tilbud fra maskinhandel på relativt billig version til montering på traktor i prislejet omkring 30tkr+moms).

- Vertikalklipper til at holde vores greens (nødvendig) – vores gamle kan holde året ud – herefter skal der findes en løsning. (Joe indhenter tilbud på en brugt).

Røde sten omkring søer er ikke egnede, da græsset vokser ind over – derfor besluttede, vi at Joe indkøber røde padder, som der kan slås græs henover og let at løfte/nedsætte igen for at holde græsset væk. Samme løsning ses mange andre steder i stedet for pæle omkring søer. 

Åen langs OB på hul 17 trænger til at blive ryddet, så den kan ses igen. Dette er ikke vores, så Joe kontakter Å-manden i kommunen og beder dem lave plan for vedligehold.

Det vurderes, at der vil opstå problemer med venstre side af det nye tee sted på hul 18 (51+56), da folk trækker trolleys og sågar kører buggier på skråningen. Derfor blev Joe bedt om at få opsat snor eller lignende til at holde folk og udstyr på afstand af skråningen – og derefter lave en plan for armering eller lignende, der hvor man så går op og ned.

Joe oplyste, at vi nu har så få ”nye” range bolde tilbage, at det koster overarbejde at skulle samle flere gange i weekenden. Det blev derfor besluttet at slå de ”nye” og gamle bolde sammen, så vi kan komme igennem vinteren. Derfor bad han bestyrelsen overveje indkøb af nye (evt. sponsor bør findes) til den nye sæson. 

Det blev besluttet at fortsætte sidste års udskiftning af måtter på Driving Range og Par 3 banen – lidt ad gangen. Således skal Joe komme med tilbud på 8 nye (med sigte-linier og gummibund), der kan erstatte de værste på DR – og de værste på Par 3 banen kan så udskiftes med de bedste af de udskiftede. Således kan vi løbende holde måtterne i bedre stand.

Joe oplyste at der pt. findes mider i Danmark, som angriber fyrretræer. Desværre er de ikke lette at sprøjte mod – men det fremgik dog at de angrebne træer skulle komme sig igen. Joe følger udviklingen.

Vi er igen i år ramt af Gåsebillelarver på flere fairways og tee-steder (bl.a. hul 4 og 6). Fuglene graver ned til disse larver og laver således grimme huller. Vi kan ikke umiddelbart gøre noget ved det – men forsøger naturligvis at få rettet hullerne ud. Til foråret skulle de gerne være væk igen.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 11. november kl. 15:00. Dette passer med en uge før Kjelds møde med Ree Holding.

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand

Senest ændret Fredag, 25 september 2020 11:08

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder