REE GOLFKLUB

Lørdag, den 22. juni
Holdturnering
Tilmelding via Golfbox

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Seneste nyt

Skrevet af Torsdag, 09 maj 2019 11:24 af

Referat af baneudvalgsmøde #1-19 d. 13/3-2019

 

Tilstede: Kjeld Birch, Joe Thomsen, Inger Hedegaard, Marianne Sinding, Lars Brohammer, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Thomas Boye Larsen, Nils Rohde

 

Den kommende frivillig arbejdsdag, lørdag den 25. maj, blev gennemgået og det blev pointeret at toiletter ikke rengøres af frivillige (det er stadig greenkeeperne, der står for det). Dagen styres af Joe, der også sørger for morgenmad og frokost. Der er relativt få tilmeldte på nuværende tidspunkt, så Kjeld medtager et opråb i næste uges nyhedsbrev ca. en uge før dagen. Maling af broerne på hul 1, 11 og 17-18 skal gerne med i dagen – og efterfølgende have mindst en ekstra gang maling.

Der er et ønske fra Klub37 om at fremtidige arbejdsdage lægges på en søndag, så Klub37 medlemmer også kan deltage.

Joe orienterede om arbejdet på banen generelt - og at hul 18 er færdigt og forventes helt klar til brug i juli.

Broen på hul 11 har fået nyt tæppe. De øvrige broer skal monteres med skridsikkert net snarest.

Peter orienterede om arbejdet med en samlet plan for beplantning på banen. Dette skrider frem og flere inviteres ind over til rådgivning (også om egnede træer), herunder DGU bane-konsulent.

Peter orienterede om forslag til ny indretning af Klubhuset. Dette er fremkommet sammen med Magnus (PRO) og Søren (A/S) og ligger nu hos bestyrelsen til godkendelse før arbejdet med detailprojektering, herunder budget, igangsættes. Rygeforbud i hele klubhuset er genindført og ”rygerum” er lukket indtil videre

Der blev drøftet range bolde – at der typisk efterlades bolde til ”gratister” og at det stadig forekommer at folk tager dem med over på den anden side. Kjeld tager dette med i næste nyhedsbrev – at evt. overskuds-bolde skal hældes ud og bolde generelt ikke må fjernes fra rangen. Dette af hensyn til klubbens store investering i nye bolde og behov for at folk rent faktisk betaler for bolde.

Arbejdet med et årshjul til brug for udvalgets arbejde fremadrettet afventer lidt mere erfaring.

Peter vil snarest indkalde Banekontrollen sammen med Niels til møde om ensartet og optimal banekontrol, herunder om hastighed på banen og den nye dresscode.

Næste Baneudvalgsmøde er aftalt til onsdag den 26. juni kl 16.
 

Ref. Peter Thrige Andersen

 

Senest ændret Torsdag, 09 maj 2019 18:53

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder