REE GOLFKLUB

Lørdag, den 24. august

Tilmelding via Golfbox

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Seneste nyt

Skrevet af Onsdag, 31 Juli 2019 09:24 af

Referat af baneudvalgsmøde #3-19 den 26/6-2019

 

Tilstede:, Inger Hedegaard, Marianne Sinding, Peter Thrige Andersen (ref.), Thomas Boye Larsen, Nils Rohde (delvis)

Fraværende: Kjeld Birch, Joe Thomsen, Lars Brohammer

 

Næste frivillige arbejdsdag, som skal holdes på en søndag af hensyn til Klub37, blev aftalt til den 6. oktober. Der bør indgå et projekt med at få fjernet de gamle gule rangebolde fra højre side af hul 12 (mod gammel driving range), da det vel udgør et miljøproblem.

Peter informerede om et initiativ om ”bivenlige” golfbaner, som vi også vil arbejde mod (kræver min. 1.000 m2 blomstereng samt kvas-bunker forskellige steder, som greenkeeperne allerede har). Der er i første omgang indkøbt blomsterfrø til nedlagt øvegreen ved hul 12 samt generel ud såning i rough (evt. også det pæne område mellem par 3 og hul 13).

Der er lavet ny baneguide (2019) som er tilgængelig på GLFR app’en samt fysisk i shop og sekretariat. Vi bør opdatere den online på web også – Peter kontakter Erland.

Råd på d-toiletterne er afklaret (dryp fra vandvarmer uden afløb/spand) og løsning fundet (spand, som Kim tømmer).

Det blev drøftet at anlægge stier på tværs af hul 4 og ned ad bakken på hul 13, for at samle trafikken og undgå dårlige lejer der. Dette tages med i projekter med greenkeeperne.

Der mangler skraldespand foran lounge/træningshus, da der ofte står mange mennesker – og askebæger bruges til papir og efterfølgende går i brand

Der er ønske om en skraldespand mere på Par 3 banen – f.eks. ved hul 7.

El-signal på hul 16 (og evt. andre blinde huller) blev drøftet og Niels lovede at kontakte Nivå Golf for deres løsning?

Niels afholdt (samtidigt) møde med banekontrollen, så de er på samme side mht. prioriteter, dress code m.v.

 

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til den 21. august kl 15:00

 

 

Senest ændret Onsdag, 31 Juli 2019 17:26

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder