REE GOLFKLUB

Nye golfregler fra 1.1.2019

Alt om ændringerne findes på vores hjemmeside
Regel&Handicapudvalg/golfreglerne 2019

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Seneste nyt

Skrevet Tirsdag, 20 November 2018 15:24 af

Referat af baneudvalgsmøde den 12/11-18

Tilstede: Kjeld Birch, Søren Moe, Joe Thomsen. Inger Hedegaard, Thomas Larsen.

 

Torben Lange fortalte om de nye golfregler, som træder i kraft fra 1/1-2019. Disse forhold skal vi ændre og tænke over.

Alle vores hazardpæle ændres til røde pæle. Joe sørger for at dette sker.

Vedr. at man kan droppe en bold der slås out of bounds, har vi ’blinde’ slag på hul 4, 9, 14 og 16. Muligvis kan vi fjerne et træ på hul 14 og derved gøre, at man kan se det meste af højre side. På de andre huller er det op til spilleren selv at afgøre, hvor bolden har krydset out of bounds linjen.

Vedr. mistet bold og droppemulighed, skal vi tænke over, om vi på et par af hullerne skal lave en stribe som fairway fra green til forgreen, så man har et sted at droppe ud.

Regel- & Handicapudvalget foreslog, at grænsen mellem fairway og semirough gøres mere tydelig.

Der kan laves en lokalregel om frit drop, hvis der er vand i bunker. Jeg synes, det vil være en god ide, og jeg taler med Søren/Joe/Regeludv om dette.

Gennemgang af arbejdsopgaver:

På 18. hul lukkes teestedet ned. Der laves to nye markeringer på henholdsvis 93/98 m.
Der vil blive taget jord fra bakken foran teestedet, som bruges til forhøjning af nuværende teested.

Siv fjernes fra højre sø på 18. hul, mens venstre side bliver stående uberørt.

Greens vil blive klippet i 6 mm og der klippes torsdage og i weekenden.

Signal til 16. hul - Joe kigger på en løsning.

Ud over fjernelse af syge El træer, vil der blive fjernet poppeltræer på hul 3, 11, 13 og par 3 banen.

Der sættes orange pæle op, som markerer, hvor de orange tee boxe er.

Til næste år, vil Joe begynde at topdresse vores fairways. Det skulle gerne betyde, at de bliver mere jævne og bliver mindre fedtet at gå på.

Gennemgang af Golfspilleren i Centrum:

Ud fra de tal som står i rapporten, kan vi se, at vi skal blive bedre til skiltning. Søren kigger på en løsning til, at vi får et bedre skilt på teestedet med oversigt over hullet.

Derudover skal vi i baneguiden komme med positive kommentarer til, hvordan man bedst spiller hullet.
Så I må meget gerne over vinteren skrive ned, hvordan de enkelte huller kan spilles. Vi holder et møde i februar/marts, hvor vi så finder ud af hvilke kommentarer, der skal med i en revideret baneguide.

Vores afstandsmarkeringer bør blive mere synlige og især den røde markering er svær at se. Hvis I spiller på en bane, som har gode afstandsmarkeringer, så tag venligst et billede og send til mig.

 

/Thomas

 

 

 

Senest ændret Tirsdag, 20 November 2018 17:17

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder