REE GOLFKLUB

Kr. 800 for 12 måneder.

Drivingrange i topklasse og 2 Golfsimulatorer.
LED lys på drivingrange tændt til kl. 22.

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

previous arrow
next arrow
Slider

Seneste nyt

Skrevet af Søndag, 29 September 2019 11:24 af

Referat af baneudvalgsmøde #5-19 d. 26/9-2019
 

Tilstede:, Inger Hedegaard, Joe Thomsen, Kjeld Birch, Marianne Sinding, Lars Brohammer, Nils Rohde, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Thomas Boye Larsen
 

Næste frivillige arbejdsdag ligger klar i golfbox til den 6. oktober – der håbes på flere tilmeldinger og den vil evt. blive promoveret yderligere tæt på deadline.
 

Det blev aftalt at afvente med oplæg på fairways+forgreens (vinterregler) indtil omkring 1/11 (som normalt), da de fleste fairways står flot med masser af græs. Joe og Peter beslutter hvornår.

Samtidig med denne lokalregel vil der blive forbud mod Scootere (3- og 4-hjulede) for resten af vinteren – og klubbens lejede vil blive returneret. Buggier vil stadig være tilladt generelt og greenkeeperen kan bestemme forbud fra tid til anden, hvis banen bliver meget våd – og dette sættes op med skilte (som ved spil-forbud, som de også styrer suverænt).

Par 3 banens hul 5 blev drøftet. Problemet med det er dels Poplerne, som rager ind over banen, og dels at green ligger i total skygge (og har en defekt vandingsdyse). Derfor laves hullet helt om, så nyt tee-sted laves før stien og ny green klippes foran træ-gruppen til højre. Længden bliver derfor identisk men green ligger lidt tættere på 6. tee.

Den store plan for hele banen er så småt ved at blive rullet ud til stor glæde for spillerne (og en enkelt Moskus-and) – information om allerede igangsatte initiativer kom ud i seneste nyhedsbrev.

– men det blev aftalt at planen åbnes mere med umiddelbart planlagte initiativer løbende:

- De mest udsatte fairways bliver snarest topdresset (når væksten er aftaget lidt mere)

- Alle træer er gennemgået og en ny plan er ved at være på plads med bl.a. hjælp fra DGU

o Budgettet for nye træer, herunder signatur-træer og erstatninger for udgåede og truede, arbejder Joe og Peter på – og til det vil der blive søgt sponsorer, da de ikke er i klubbens budget – skal gerne plantes i efteråret/vinteren 2019

o Herefter skal de løbende passes med lugning omkring stammen de første par år (og vandes i tørre perioder, som greenkeeperne gør) – derfor skal der søges frivillige til at være fadder for et enkelt træ eller en lille gruppe.

- Områder til ”bivenlige” blomsterenge (ca. 1.000 m2) er identificeret og vil blive forberedt til udsåning i foråret (ved hul 3 og før 12.)

o Her skal vi have fundet frivillige til et ”le-laug”, som skal fælde blomsterne i efteråret og fjerne resten (efter de har smidt frø) ca. 2 uger efter.

- Der vil snarest blive lagt fliser i diverse sving på vejen op til driving range, som gerne skal skåne græsset og lette adgangen.

Planen blev endelig rettet lidt til (nu version 4) – også efter diverse anbefalinger fra DGU konsulent.

Det er stadig ikke lykkedes at finde et egnet El-signal til hul 16. Joe forsøger igen at forhøre sig om en løsning hos Vejle og Furesø.

Det blev aftalt at lave et forsøg med en sigte-pæl (malet sort-hvid) på hul 9 fra gul tee (ikke hvid). Der vil blive opsat skilt på gul og hvid tee om dette.

Det blev drøftet at søge midler hos Velux-fonden. (Kunne være til indkøb af nye bag-skabe i lav højde til glæde for ældre aktive spillere) og evt. kommunen (bi-venlige blomsterenge).

Der bliver arbejdet med indretningsplaner for hovedhuset for at skabe en mere tidsvarende, lys og åben atmosfære med flere funktioner samlet under samme tag – til glæde for gæster og medlemmer – og her er en indretningskonsulent hyret ind til at komme med et par udkast i oktober.

Der er pt. ved at blive skiftet lys til nyt, moderne LED lys med lysdæmpere i klublokalet over restauranten, så der kan skabes den rette atmosfære tilpasset de forskellige formål – hygge, middag, afslapning, yoga, møde, arbejde og bridge.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til den 4. november kl 15:30, hvor et nyt budget-udkast og års-hjul skal ligge klar til drøftelse inden det indleveres til bestyrelsen.

 

Referat

Peter Thrige Andersen, Baneudvalgsformand

Senest ændret Søndag, 29 September 2019 12:41

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder