REE GOLFKLUB

Lørdag, den 11. maj
Slagspil/stableford
Tilmelding via Golfbox

REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB
REE GOLFKLUB

REE GOLFKLUB

Arrow
Arrow
Slider

Seneste nyt

Skrevet Torsdag, 21 Marts 2019 13:24 af

Referat af baneudvalgsmøde #1-19 -  d. 13/3-2019

 

Tilstede: Kjeld Birch, Joe Thomsen, Inger Hedegaard, Thomas Boye Larsen, Marianne Sinding, Nils Rohde, Lars Brohammer, Peter Thrige Andersen (ref.)

Gæst: Ebbe Wiberg repræsenterende Banekontrollen.

 

Baneudvalget konstituerede sig med ovenstående 8 medlemmer og Peter Thrige Andersen, som var indstillet af bestyrelsen, blev valgt til formand og dermed ansvarlig for den daglige drift af bane og anlæg i samarbejde med Chefgreenkeeper, Joe.

Forretningsorden for REE Golfklubs Bane- og Anlægsudvalg, dateret december 2018, blev gennemgået og danner herefter baggrund for arbejdet i udvalget og den daglige drift.

Joe orienterede om at arbejdet med etablering af nye tee-steder på hul 18 desværre er midlertidigt indstillet pga. de store vandmængder. Det genoptages så snart det er muligt igen.

Passage over broerne er efterhånden farligt, da de er meget glatte, og ny belægning skal snarest etableres.

Peter orienterede om at der er sat et arbejde i gang med at lave en samlet plan for beplantning på banen. Når planen er gennemarbejdet og besluttet i udvalget (inden efteråret 19) skal den fremadrettet danne grundlag for fremtidige initiativer om rydning, fældning og, ikke mindst, nyplantning.

Klubhuset, indendørs, og arealerne omkring er nu også Baneudvalgets ansvar og skal danne en venlig og imødekommende atmosfære for klubbens medlemmer og gæster. Der er en del ønsker og forslag til tiltag og forbedringer, som bør samles og bearbejdes inden en plan vedtages med hensyntagen til et stramt budget. Der er også etableret et restaurant-udvalg, som ligeledes bør tages med på råd.

Peter skal udarbejde et årshjul til brug for udvalgets arbejde fremadrettet.

Banekontrollen skal fremadrettet referer til Baneudvalget, hvorfor Ebbe var inviteret som repræsentant herfor. Der er ved at blive udarbejdet en forretningsorden for Banekontrollen (Niels Rohde) samt en opdatering af dresscode, som også skal omfattes af kontrollen. I første omgang ser det ud til at der skal styr på lister fra Golfbox og gerne med betalingsstatus til brug for selve kontrollen (Ann-Britt). Score-kort vil samtidig blive påført en ny, opdateret tidsplan, som bør danne grundlag for hastigheden på banen og skal forsøges håndhævet af kontrollen.

Der er aftalt næste frivillig arbejdsdag lørdag den 25. maj 2019.

Næste Baneudvalgsmøde er aftalt til onsdag den 8. maj kl 16.

 

Senest ændret Torsdag, 21 Marts 2019 16:37

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder