Slider

Seneste nyt

Skrevet af Tirsdag, 05 November 2019 07:14 af

Referat af baneudvalgsmøde #6-19 d. 4/11-2019

 

Tilstede:, Inger Hedegaard, Joe Thomsen, Kjeld Birch, Marianne Sinding, Lars Brohammer, Nils Rohde, Joan Fischer, Peter Gindrup, Peter Thrige Andersen (ref.)

Thomas Boye Larsen har meldt sig ud af udvalget og Joan Fischer er tiltrådt for Klub37.

Frivillige arbejdsdag den 6. oktober forløb godt – tak til Joe for planlægningen og gennemførelsen.

Det blev aftalt at indsamle alle de ”nye” Driving range bolde og erstatte dem med de ”gamle” vinteren over – det vil give vores nye bolde et længere liv – og om vinteren betyder det nok mindre (dette var et godt råd fra Simons Golf Klub, som gør det samme). Joe gennemfører det snarest – og orienterer Magnus/pro-staben.

Det forlyder at vores bane er kendetegnet ved mange nedslagsmærker på greens – specielt efter vores greens er blevet så bløde som nu. Så kan selv en halvflækker jo lave mærke. Der er også tegn på at en del medlemmer enten slet ikke retter op eller gør det forkert, så græssets rødder bliver revet over (man skal trykke ind mod centrum – ikke udad, hvorved rødderne trækkes over). Derfor skal der nyt, intensiveret fokus på denne enkle del af spillet – at altid rette et eller to nedslag op på hver green.

Der vil i den kommende tid foregå den årlige renovering af greens og fairways – de bliver dybde-prikket med store spidser, som vrides nede i jorden, så jorden løftes og luftes (på greens vil de dog umiddelbart derefter blive prikket igen, så de bliver udjævnet og trykket nedad igen – så vi stadig kan spille på dem). Dette vil bl.a. hjælpe mikroorganismerne i jorden til at trives og give naturlig gødning og liv. Samtidig vil det jo naturligt dræne jorden og sikre sund overlevelse hen over vinteren – forhåbentlig uden svampeangreb m.v. Desværre er det et meget langsommelig proces – specielt på fairways, hvor maskinen kun kører 1,2 km pr. time (så det kan tage op til flere dage pr. hul). Derfor vil Peter G sørge for at der bliver lavet et skilt, som kan sættes op på det hul, der prikkes den pågældende dag – og en generel information på hjemmesiden og i shoppen.

Miljøministeriet har netop afholdt kontrolbesøg – Joe forventer det er gået godt.

Planen for banen forløber stadig efter planen med mange gode tiltag fra greenkeeperstaben.

Træer er nu indkøbt og delvis leveret / resten bliver leveret på onsdag – de fleste huller er allerede gravet til de nye træer.

Projektet med at finde sponsorer forløb overordentligt flot (med lidt hårdt arbejde for de involverede) så alle træer blev ”solgt”. Casper skal lige sikre at alle faktura er udsend!

Der er en del mulige sponsorer tilbage, som gerne vil sponsere flotte træer, så der vil snarest blive lavet en ny ”brutto” plan (f.eks. plante lund mellem huller i stedet for rough – f.eks. mellem hul 4 og 5 samt mellem hul 8 og 9), som derefter vil gå ud til medlemmerne – og de træer, som bliver ”solgt” vil derefter blive indkøbt til plantning i foråret.

En række af de mest udsatte fairways er blevet topdresset med en ekstra-bevilling fra bestyrelsen og dette vil også afhjælpe de hårde betingelser (mudder) ved den megen regn i efteråret – og ellers give bedre støtte til græsset i sæsonen. Det er vigtigt at dette projekt følges op i de næste følgende år, så vi igennem de næste 5-10 år får styr på fairways.

Det er stadig ikke lykkedes at finde et egnet El-signal til hul 16. Joe forsøger stadig at forhøre sig om en løsning hos Vejle og Furesø…

Forsøget med en sigte-pæl (malet sort-hvid) på hul 9 fra gul tee (ikke hvid) er ved at være klar.

Peter G fik opgaven at lave ansøgning til Velux-fonden om tilskud til indkøb af nye, større bag-skabe i lav højde til glæde for vores ældre, aktive spillere.

Joe og Peter G skal have udarbejdet helt ny Baneguide til sæsonstart, da en del huller efterhånden har ændret karakter (fairways klippet bredere/anderledes), nye træer er plantet og nye teesteder og numre (i stedet for farver) bliver introduceret til sæsonstart.

Der er blevet udarbejdet nogle skitse-udkast til ny indretning for hovedhuset for at skabe en mere tidsvarende, lys og åben atmosfære med flere funktioner samlet under samme tag – til glæde for gæster og medlemmer. Disse vil blive drøftet i et indretningsudvalg snarest og herefter kan der tegne sig en plan, som man kan arbejde hen imod. Da budgettet for dette ikke eksisterer, bliver der nok kun mulighed for mindre justering i denne vinter for at give rummet mere lys og venlig atmosfære (f.eks. rive rygerummet ned, male og evt. fjerne de brune kasser bag cafeen m.v.) – men forhåbentlig kan disse være med til at give et resultat og tegne vejen hen imod et nyt klubhus. Der vil blive undersøgt muligheden for frivilligt arbejde – også iblandt vores håndværkskyndige medlemmer.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til den 18. marts kl 15:30, inden sæson-start.

Referat ved

Peter Thrige Andersen, Baneudvalgsformand

Senest ændret Tirsdag, 05 November 2019 08:21

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder