Slider

Banekontrol

Skrevet af Tirsdag, 25 juni 2019 09:06 af

Forretningsorden for REE Golf Banekontrol

 

 

Formål

Formålet med REE Golfs Banekontrol er at sikre, at REE Golfklubs medlemmer og gæster får den bedst mulige oplevelse på REE Golf.

 

Organisation

Banekontrollen udføres af et antal frivillige medlemmer af REE Golfklub. Banekontrollen konstituerer sig selv og formanden referer til Golfmanageren/Bestyrelsen.

Udvalget vælger et til to medlemmer, der udfærdiger vagtplaner for banekontrol efter input fra de øvrige medlemmer af udvalget.

Opgaver

Banekontrollen kommer rundt på alle REE GOLF’s faciliteter på forskellige tidspunkter og dage, og en banekontrol hjælper med at sikre, at:

  •          gældende regler og retningslinjer efterleves af alle spillere overalt på REE GOLF
  •          spillerne sætter spande på plads efter brug på Driving range
  •          der ikke benyttes rangebolde uden for træningsanlægget
  •          spillerne har synligt bag-mærke som viser medlemskab/greeenfee-tag, før man går på træningsanlæg eller banerne
  •          baneflow og spilletempo er optimalt
  •          spillerne medbringer en pitch fork, og at nedslagsmærker rettes op hver gang
  •          spillerne overholder gældende dress code for REE GOLF

 

Kompetence 

Banekontrollen kører på hele banen og har derfor et større overblik, så der sikres et optimalt flow i spillet.

Banekontrollen sikrer, at der ikke er ”gratister” på banen, og at alle behandler både banerne og træningsanlægget pænt, så der altid er et veltrimmet anlæg til gavn og glæde for alle.

Som udgangspunkt vil Banekontrollen blot opfordre til, at reglerne efterfølges. Skulle det – mod forventning – ske, at en sådan opfordring ikke efterkommes, vil Banekontrollen overlade det til Sekretariatet/Regel- og Handicapudvalget at følge op på den aktuelle episode.

 

Desuden henvises til Fælles overordnet funktionsbeskrivelse for REE Golfklubs udvalg

REE Golfklub, december 2018

Senest ændret Tirsdag, 25 juni 2019 12:52

SENESTE NYHEDER

Alle nyheder